KRONIKK

Vi ruster industrien i Møre og Romsdal for fremtiden

Vi står overfor en reindustrialisering av Norge. Ny teknologi, roboter og det grønne skiftet vil endre måten vi jobber på. Det får konsekvenser for Plasto, Ekornes og de andre industribedriftene i landet vårt.

Næringsminister Monica Mæland. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Leserinnlegg

Når jeg reiser rundt i landet, møter jeg industribedrifter i verdensklasse. Marine og maritime næringer og petroleumsindustrien står sterkt i Møre og Romsdal. Disse næringene står for store eksportinntekter. Fylket har også annen industri med stor eksportandel og bedrifter som er langt fremme innen avansert produksjon og automatisering.

Plasto i Åndalsnes produserer sprøytestøpte plastdeler, og har satset hardt på kompetanse og produksjonsteknologi. Effektiv robotisering av produksjonen har bidratt til at en ikke ubetydelig del av produksjonen er hentet hjem fra utlandet til Åndalsnes.

Ekornes i Sykkylven er en av våre ledende møbelprodusenter. De er langt fremme når det gjelder robotteknologi og automatisert produksjon.

Tiden er kommet for å reindustrialisere Norge. Norsk industri står overfor store endringer. Bedriftene må i økende grad finne lønnsomhet utenfor petroleumssektoren. Samtidig ser vi nå en rask teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den. Industrien digitaliseres og automatiseres. Kombinasjonen av sensorteknologi, store data, 3D-printing og nye materialer gir uante muligheter.

Dette vil bli et av temaene i vår stortingsmelding om industripolitikken. I meldingen skal vi vise hvordan vi næringspolitikken kan fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og konkurransekraft i industrien. En viktig del av meldingsarbeidet blir å forstå hva sentrale trender innebærer, og hvor godt vi er rustet til å møte dem.

Det gir utfordringer, men også fantastiske muligheter. Ny teknologi legger til rette for mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon, og stadig flere ledd digitaliseres. Vi vil få nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Utviklingen kan føre til at vi kan hente hjem igjen visse typer industriproduksjon som tidligere er satt ut til andre land.

På den andre siden vil etablerte jobber endres eller forsvinne, og nye må skapes. Den nye industrien skal både skaffe lønnsomt arbeid til egne ansatte og være med på å finansiere velferdsstaten.

Heldigvis har Norge gode forutsetninger for å møte endringene. Vi er gode på innovasjon og omstilling. Vi har et unikt partssamarbeid, og vi har en produktiv industrikultur som fremmer effektivitet og nye løsninger. Samarbeidet mellom virksomheter står sterkt, og det er nær kontakt mellom industri og forskningsmiljøer.

En av mine viktigste oppgaver som næringsminister er å sørge for at industrien har gode rammevilkår. Regjeringen skal legge til rette for at bedriftene i Møre og Romsdal og hele resten av landet kan skape arbeidsplasser og verdier. Helt enkelt handler det om at Norge skal fortsette å være et godt land å bo i, også i fremtiden. Og at våre barn og barnebarn skal få gode jobber, skoler, helsetjenester og eldreomsorg.

Jeg ser frem til å jobbe sammen med norske industribedrifter, organisasjonene i arbeidslivet og fagmiljøene for å utvikle en god industripolitikk for hele landet vårt.

Næringsminister Monica Mæland (H)

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook