LESERINNLEGG

La oss se sannheten i øynene

"Sånn jeg leser dette sier Eia at menn er overgripere av natur som kun kan håndteres med straff – altså er menn psykopater."

Martine Næss Sorthe   Foto: Privat

Leserinnlegg

I et mangfoldig og demokratisk samfunn som vårt, er det blitt alt for lett å bagatellisere negative samfunnstendenser; også kvinne- og mannssynet.

Noe er fundamentalt galt når rådene som skal forhindre voldtekt og trakassering, går ut på at det er kvinnen sitt ansvar å "holde en armlengdes avstand fra ukjente", passe på skjørtelengden og ta "jente-taxi" hjem, i stedet for at det er mannen som får passet påskrevet.

På den andre siden lider også mange menn i dag av problemene med falske forbilder, og de vegrer seg derfor for å være hjemmeværende eller utføre omsorgsyrker. Menn som ikke oppfyller de konservative forbildene blir ofte diskriminert – og også de blir ofre for sexisme.

Hvorfor skal kvinner leve i et begrenset samfunn? Hele tiden må man se seg over skulderen for ikke å bli voldtatt på åpen gate, formulere seg ekstra godt for å bli tatt på alvor og prestere optimalt for å oppnå innflytelse. Det likestilte kjønn vi så fint verdsetter og romantiserer er fint i statistikken og på papiret, men når det gjelder samfunnets kjønnsbetingede normer og det dagligdagse kvinne- og mannssynet, har vi en lang vei å gå.

Hvordan våger menn å rettferdiggjøre anti-feministiske handlinger, sex-trakassering og voldtekt med å vise til kulturell, religiøs eller biologisk bakgrunn?

Som Harald Eia skriver i kronikken Menns mørke drifter for NRK, trakasserer menn kvinner ”fordi de har lyst”. Videre setter han likhetstegn mellom voldtekt og menn, og påstår at det er en selvfølgelighet at overgriperne gjør som de gjør. ”Det er og blir menn som gjør sånne ting.” Noe Eia derimot har poeng i, er at ”uten en sterk stat, uten trusler om straff, uten politi og rettsvesen, blir det anarki.” Han konkluderer til sist med at kvinner får problemer ”i det øyeblikk stater bryter sammen, og ordensmakt og politi forsvinner.”

Sånn jeg leser dette sier Eia at menn er overgripere av natur som kun kan håndteres med straff – altså er menn psykopater. Det er et dårlig grunnlag for likestilling, og derfor fundamentalt antifeministisk.

Hva om Norge hadde vært et matriarkat hvor kvinnene hadde hatt makten og mennene ble undertrykt? De fleste mannekvinneskene hadde nok til alles og mødrelandets beste tilpasset seg fruedømmet, bortsett fra noen få som hadde gjort opprør og startet maskulinistbevegelsen.

Hva om mannekvinneskene hadde fått høre at de tilhører det ”sårbare kjønn” og gjentatte ganger fått beskjed om å begynne med penisholder? Hva om mannekvinneskene hadde blitt voldtatt av tre mørke kvinner i skogen? Hadde de da fått beskjed om å ikke gå ut etter klokken ti om kvelden?

I det speilvendte mannssamfunnet hadde mannekvinnesket hatt to sentrale funksjoner, akkurat som i Nazi-Tyskland: Barneavl og barnepass. Idealet ville altså vært: ”Kinder, Küche, Kirche” – barn, kjøkken, kirke. Mannskvinnesker som produserte fire eller flere barn inn i matriarkatet, ville mottatt medalje, akkurat som i Nazi-Tyskland.

Med denne skarpsindige, sarkastiske og feministiske teorien ønsker jeg å formidle en politisk advarsel; en påminnelse om at makt er makt, uansett hvem som har den. Hva du som mann eller kvinne foretar deg, er nemlig ikke utelukkende et resultat av religion, kultur og kjønn – men en konsekvens av hvem du velger å være.

Det er på tide å se vekk fra etniske og religiøse skillelinjer og derimot starte å diskutere den kjønnsbetingede retten til å velge eller ikke velge livspartner, retten til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet, retten til å tro eller falle fra tro og retten til å gå kledd eller lettkledd.

La oss igjen rette fokus mot sexisme, rasisme og maktfordeling mellom menn og kvinner. La oss rette fokus mot likelønn og tanke- og bevegelsesfrihet. La oss se sannheten i øynene.

Tiden er alltid inne for å gjøre det som er riktig. Og det er å respektere hverandre.

Derfor håper jeg at foreldre ser viktigheten og nødvendigheten av å prege tankegangen om det likestilte kjønn til den fremtidige generasjonen. Bort med bagatelliseringen, frem med rasjonaliteten.

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook