Leder 18. januar

Nyhamna overgår forventningene

«Nyhamna har blitt ei større gullgruve enn noen hadde forestilt seg.»

Ringvirkninger: Gassanlegget på Nyhamna betyr 700 arbeidsplasser for Molde-regionen. Foto: Erik Birkeland 

Leder

Gassanlegget på Nyhamna i Aukra innfrir over all forventning. Analysen som Møreforskning har utført, viser at effekten Nyhamna har på arbeidsplasser i molderegionen når opp i 700 årsverk. Da selskapene som i 2003 søkte om å få bygge ut gassilandføringsanlegget på Nyhamna, anslo samfunnseffekten for Molde-regionen til å kunne bli 400 årsverk.

Konklusjonene professor Arild Hervik la fram fra analysen om ringvirkningene fra Nyhamna-anlegget på en seminar som LO arrangerte i Molde denne uka, satte tall på hva Nyhamna betyr for regionen. Siden anlegget på Nyhamna ble tatt 
i bruk i oktober 2007 
har virksomheten blitt mer verdifull for hele regionen for hvert år som har gått. Oppsummert mener Møreforskning 
at Nyhamna har blitt ei større gullgruve for regionen enn noen hadde sett for seg.

Nyhamna skaper arbeidsplasser i forbindelse med driften av gassanlegget. Virksomheten gir vertskommunen Aukra over 80 millioner kroner i årlig eiendomsskatt, og setter kommunen i stand til en mer utstrakt tjenesteproduksjon enn Aukra normalt ville hatt penger til. For lokale bedrifter har Nyhamna betydd leveranser og arbeidsoppdrag. Og Nyhamna gir ringvirkninger for handels- og sørvisbedrifter i Molde-regionen. Når vi vet at arbeidsmyndighetene forventer høgere arbeidsledighet i Norge i år, blir aktiviteten Nyhamna genererer uhyre verdifull. Nå skal det foretas investeringer for ytterligere 15–16 milliarder kroner på Nyhamna fram til 2016. Det lover godt.

Vi mener det også er verd å merke seg at regionen 
ikke har lent seg tilbake i tilfredshet over å ha fått Nyhamna, men er opptatt av å utvikle effekten av gassanlegget videre. Aukras planer om et nasjonalt kompetansesenter for gass passer godt inn i inntrykket av en offensiv region.