Slutt for Forskolen

Leder

Sist fredag markerte «Forskolen for sivile tjenestepliktige» den aller siste skoledag. Fra 2. august i år blir forskolen formelt nedlagt. Vi tror at Regjeringens sparekniv har kuttet på feil sted når det gjelder Hustad leir. Det er trist at sivilarbeidere ikke lenger skal få et gjennomarbeidet opplæringstilbud her før de skal ut i tjeneste. Vi frykter for at dette kan svekke verdien av, og innholdet til, siviltjenesten. Selve grunnideen bak siviltjenesten var at militærnektere skal utføre noe samfunnsnyttig. Med manglende opplæring tror at sivilarbeidernes motivasjon for tjenesten vil synke, og derav også begrense samfunnsnytten. Det er imidlertid positivt at arbeidsplassene på Hustad leir videreføres og øker med to til 29. Siviltjenesteadministrasjonen skal fortsatt håndtere 700—800 mannskaper i året. Denne virksomheten vil være viktig sysselsetting for lokalsamfunnet i ytre del av Fræna. Det er også gledelig at prosjektet med volds- og konfliktforebyggende arbeid i skolen (VOKT) skal fortsette. Men det er betenkelig at opplæringen blir borte. Hittil har utvalgte sivilarbeidere fått fire uker opplæring før de ble sendte ut på oppdrag i skole og ungdomsmiljøer. Fra høsten av får sivilarbeidere som skal to dager innføring i VOKT. Vi frykter for at dette vil svekke arbeide mot ungdomsvold og mobbing. Det er underlig BondevikII-regjeringen ikke har funnet grunn til å støtte dette arbeidet lenger. Dette til tross for at de i Sem-erklæringen blant annet gikk inn for å «fremme tiltak for å motvirke blind vold, ran etc. som begås av barn og unge, spesielt i storbyene og av ulike gjenger.» Vi hadde, i likhet med rektor Annhild Viken Sunde, sett at Stortinget hadde tatt en prinsipiell debatt om siviltjenesten innhold før de vedtok nedleggelse av Forskolen. Det er uheldig og beklagelig at nedleggingsvedtaket kun er forankret i økonomiske betraktninger.