Skolemat viktig for folkehelsa

«Forslaget om et daglig gratis skolemåltid er verdt å prøve.»

Aksjonsstart: Aase Tøndel, Eldbjørg Gunnarson, Odd-laug Hovdenak og Ingrid Sandøy i Norges kvinne- og familieforbund vil ha gratis skolemat. 

Leder

Det er utvilsomt at elever trenger mat i løpet av skoledagen for å fungere best mulig. Likevel er det mange som sluntrer unna matpakken. Da er forslaget om et daglig gratis skolemåltid til alle elever i grunnskolen verdt å prøve ut også i Norge. Dette vil gi dyktigere og sunnere elever.

Her i landet er problemet først og fremst at det ikke finnes en egen mat- og måltidspolitikk. Vi er enige om at elevene trenger mat for å yte best mulig, men der er ikke vilje til å sørge for en gjengs og gratis ordning for elever i alle grunnskolene.

Altfor mange elever har ikke med seg matpakke hjemmefra, eller så er innholdet i matboksen ikke fristende nok. Og med generelt god økonomi blant folk, er det for mange elever lett å ty til de enkle løsningene: Dra ut i matfriminuttet for å kjøpe søtsaker som skolebrød og brus.

Konsekvensene av dårlige matvaner er sviktende konsentrasjon blant elevene, mer uro i timene og generelt dårligere forhold for læring.

Det er enkelt å skylde på at foreldre og foresatte ikke sørger for at sunn og god mat i matboksen er fristende nok for barna. Men hadde myndighetene lagt til rette for at det serveres mat på skolene, og at skoleelever spiser sammen, ville muligheten for at alle fikk energipåfyll midt på dagen vært mye større.

I flere land, deriblant Sverige og England, ser man på servering av mat som en helt nødvendig del av skoledagen.

Det er ingenting som hindrer norske skoler fra å lage velfungerende skolematordninger. Men når valget står mellom nye lærebøker og servering av gratis skolemat, velger kommunene og skoleledelsen det første.

Vi har registrert at helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer kommunene til å gi skolebarna mat, og foreslår at det kan finansieres med en egenandel. Det vil i tilfelle bryte med forbudet mot egenandeler i grunnskolen.