Stormønstring for landbruket

«I Gjemnes har man klart å skape en debattarena for landbruket.»

  Foto: Kjell Langmyren

Leder

I helga ble Dyregod-dagene i Gjemnes arrangert for fjerde gang. I løpet av kort tid har aksjeselskapet SUS i Gjemnes klart å bygge opp Midt-Norges største landbruksmesse. Bak et slikt arrangement ligger det mange timer med dugnadsinnsats, planlegging og administrasjon. SUS står for stikkordene samarbeid, utvikling og skapervilje. Dette utvises i praksis gjennom landbruksmessa hvor 62 andelshavere samarbeider om et stort arrangement.

Nordmøre og Romsdal er store på landbruk. Over 3.000 mennesker i vårt fylke er sysselsatt i landbruksnæringa. Gjennom en årlig landbruksmesse viser man mangfold, skaper nye initiativ og bevarer tradisjoner. Dyregod-dagene bruker begrepet bygdenæringer. De understreker at Dyregod handler om mer enn tradisjonelt landbruk. Nettopp denne målsettingen kan være en av faktorene som bidrar til at messa har vokst seg stor på kort tid.

Ved siden av å være en utstillingsmesse har Dyregod-dagene bygd opp et program med politisk debatt. Gjennom helga var Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til stede for å diskutere landbrukspolitikk. I tillegg ble det arrangert fagmøter. Her har man i Gjemnes klart å skape sin egen debattarena. Ved hjelp av denne profilen har man løfte landbruksnæringas utfordringer.

Landbruksnæringa har flere utfordringer. En av dem er rekruttering. Fredag var nærmere 400 tiendeklassinger gjester under messa. For næringa er det viktig å skape kontaktpunkt med de yngre. Her har Dyregod-dagene lykkes svært godt. Landbruksnæringa er mangfoldig. Det er viktig å vise at bonden bidrar til verdiskaping for langt flere enn seg sjøl. Og at det finnes mange jobbmuligheter i næringa.

Arrangørene fortjener ros for at de har klart å skape en mangfoldig landbruksmesse. Mange steder i landet har liknende arrangement blitt mindre og skiftet profil mot underholdning. Responsen tyder på at arrangøren har lykkes med å skape et arrangement som viser mulighetene i bygdenæringene. Derfor har Dyregod-dagene blitt viktige, både for næringa og for Gjemnes kommune.