Kvalitetsstempel på turistmagneten

«Vi må gi honnør til de som har utformet dette.»
Leder

I dag settes det offisielle kvalitetsstempelet på Trollstigen som Nasjonal turistveg. Den høytidelige seremonien finner sted på Trollstigplatået med to statsråder til stede; samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Vegstrekningen som i dag får status som Nasjonal turistveg, er 106 kilometer lang, og går fra Langvatn på Strynefjellet til Sogge bru i Romsdalen. Vegen Geiranger-Trollstigen går gjennom et kontrastfylt og storslått landskap. I løpet av de siste årene har denne vegstrekningen blitt rustet opp bit for bit. Den største investeringer er gjort oppe på Trollstigplatået, der det er brukt vel 170 millioner kroner på å legge om fylkesveg 63, bygge nytt sørvisbygg, nytt utsiktsplatå og gangstier.

Mange har vært kritisk til å bruke så mye penger på Trollstigplatået. Andre har satt spørsmålstegn ved om hypermoderne arkitektur ville ta vekk noe av det kjente særpreget på Trollstigen. Når vi ser hvordan anlegget framstår i dag – selv om alle detaljene ikke er ferdig – må vi gi honnør til de som har utformet dette. Uvant, men stilfullt og spektakulært. Nyskapningene på Trollstigplatået vil støtte opp under Trollstigen som landets nest mest besøkte naturbaserte turistattraksjon.

Å få kvalitetsstempelet Nasjonal turistveg innbyr til økt besøk. Trollstigen har årlig rundt 600.000 besøkende – mer enn det dobbelte av hva den andre turistvegen i regionen, Atlanterhavsvegen, har. En nasjonal satsing på å gjøre strekningen Geiranger-Trollstigen tryggere og mer tilgjengelig for alle, har vært helt riktig. Men statusen forplikter til videre satsing på fylkesveg 63. Flere av de 11 hårnålssvingene er ikke dimensjonert for at moderne busser på over 12,8 meters lengde kan kjøre problemfritt. Dette må utbedres. Også den smale vegstrekningen Sogge bru til foten av Trollstigen må utbedres. I dag er vegen fylkeskommunens ansvar, men vi håper de to statsrådene ser at Møre og Romsdal må tilgodesees med mer vegpenger for å ta igjen utbedringer staten selv forsømte da den eide vegen. Men i dag er dagen for å gratulere med kvalitetsstempelet for den 76 år gamle sikksakkvegen.