Kjemp for gods på Raumabanen

«Miljøgevinsten ved å bruke jernbanen er åpenbar.»
Leder

Det er et alvorlig signal til hele Rauma-samfunnet når CargoNet ra 1. desember reduserer godstilbudet på Raumabanen. Nå må også sentrale politikere våkne og ta opp kampen for godstransport på jernbane. Vi er redd omleggingen er første steg mot nedleggelse.

Det handler selvfølgelig om arbeidsplasser for et samfunn som har gjort seg avhengig av Raumabanen. I dag er flere hundre personer ansatt på Åndalsnes knyttet til transportnæringa. Skulle godstransporten forsvinne fra jernbanen, kommer trailerne til å overta frakten. Da vil man i stor grad fjerne den fordyrende omlastingen og heller kjøre varene fra Oslo til byene i Møre og Romsdal. Cargonets årlige godsmengde på Raumabanen tilsvarer 5.000 trailere . Miljøgevinsten ved å bruke jernbanen er åpenbar.

Mer godstrafikk på veg svekker trafikksikkerheten. E136 gjennom Romsdalen er hoved-åren mellom Romsdal/Sunnmøre og Østlandet. Trafikkmengden har for lengst passert tåleevnen sett opp mot vegstandard. Økt tungtrafikk vil gjøre bilreiser gjennom Romsdalen enda mer risikable enn i dag.

CargoNet er heleid av NSB AS. Selskapet har svak inntjening: I fjor ble resultatet minus 72 millioner kroner før skatt av en omsetning på drøyt 1,4 milliarder kroner. Ett av selskapets største utfordringer er at jernbanelinjene i Norge er så dårlige, at det går ut over punktligheten. Men med Staten som øverste eier er det grunn til å forvente at våre myndigheter tar grep. For det mangler ikke på gode argumenter for å opprettholde på Raumabanen.

Vi forventer at regjeringspartiene griper inn med formål å sikre driften. SV har profilert seg som miljøpartiet, og på Raumabanen ligger trumfesset i dagen. Det forplikter, slik det forplikter samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som er i posisjon til å ta de nødvendige grepene.

Regjeringen har varslet en dobling av godstransport på jernbane. Da må den samme regjeringa komme seg på sporet når det på Raumabanen ser ut til å gå motsatt veg.