Kulturgaven til Eresfjord

«Eresfjord har tradisjoner for å skreddersy opplevelser for folk.»
Leder

Eresfjord har fått en ny tilvekst til attraksjonene. I helga foretok bygdas utvandrede sønn, Fred Kavli, den offisielle åpningen av Kavli Moen Gård. Milliardæren, som bor i USA, har brukt mer enn 30 millioner kroner på å restaurere bygninger og bygge opp barndomsgården til en hærskapelig gjestegård. Gården har Fred Kavli gitt en stiftelse ansvaret for å drive og forvalte. På den måten har Fred Kavli ment at gjestegården skal være lokalsamfunnets eiendom.

Noen bygder er heldige
og får nyte godt av at bygdas menn eller kvinner har bygget seg opp anselige formuer. Men det er ingen automatikk i at de som besitter rikdom, skal dele den med bygda de kommer fra. I Fred Kavlis tilfelle er røttene til heimbygda Eresfjord så sterke at han har valgt å bruke litt av pengene sine til å skape noe som formidler stoltheten over å være eresfjording. Restaurerte bygninger skal sammen med mat- og naturopplevelser formidle noen av kulturverdiene bygda har. Dette er Kavlis verk. Og det kan eresfjordingene være stolt over.

Eresfjord har for øvrig tradisjoner med å skreddersy opplevelser for folk. Gjestegårdene som baserer seg på fiske i elva Eira har gjennom flere generasjoner gitt Eresfjord renommé som en naturperle. Kavli Moen Gård er et nytt tilskudd til tradisjonen med lokale natur- og kulturopplevelser i bygda.

85 år gamle Fred Kavli ser gjestegården i Eresfjord som mulig vertskapssted for utdeling av Kavli-prisene. Det kan trekke internasjonal oppmerksomhet til bygda. «Verden kan godt få komme til Eresfjord», sier Fred Kavli. Vi ønsker Eresfjord til lykke med den nye gjestegården, og håper den blir til glede og gagn for alle i bygda og for hele Nesset.