Gode nyheter for Trollstigen

«Å investere Fjord 1-penger i Trollstigen, er god butikk.»

  Foto: Richard Nergaard

Leder

Vi liker politikere som sier et klart ja til å løse overkommelige problemer raskt. Da NHO i Møre og Romsdal denne uka forklarte hvor avgjørende det er for reiselivet her i fylket at Trollstigen rustes opp for å kunne ta imot moderne busser som er lengre enn 12,8 meter, tok to av fylkesordførerkandidatene, Jon Aasen (Ap) og Helge Orten (H) sammen med KrFs samferdselspolitiker Randi Walderhaug Frisvoll, utfordringen på strak arm. De tre lover å finne de 14 millioner kronene det trengs for å utbedre den populære turistvegen.

Vi har ikke glemt at tidligere i sommer tok fylkesvaraordfører Svein Atle Roseth (KrF) og samferdselsleder Frank Sve (Frp) fatt i spørsmålet, og sa de ville se om Møre og Romsdal fylkeskommune kan forskottere penger til utbedring av Trollstigen. Når gode krefter forenes, er det store muligheter for at det blir resultater av det.

Problemene i Trollstigen er svingene. Sju av hårnålssvingene er både for krappe og har så høy stigning at de nyeste og lengste turistbussene risikerer å bli hengende fast i svingene. Møteplassene er også for korte. Vegvesenet har anslått at utbedringene vil koste 14 millioner kroner – småpenger i et fylke der vegprosjekter gjerne prissettes i milliardbeløp.

Trollstigen er ingen autostrada, og vil aldri bli annet enn en smal og svingete veg opp bratte fjellsider. Men, i likhet med Atlanterhavsvegen, er dette et vegprosjekt som har blitt blant fylkets aller største attraksjoner. Trollstigen og strekningen Trollstigen-Geiranger er utpekt som Nasjonal turistveg. Denne statusen forplikter, ved at vegen gjøres tilgjengelig for så mange typer kjøretøyer som mulig. Reiselivet i hele fylket er avhengig av at turister kan kjøres i busser over Trollstigen.

Neste sommer skal Trollstigen offisielt åpnes som Nasjonal Turistveg. Vi er glad for at fylkets ledende politikere sier så tydelig at de vil bidra til å gjøre Trollstigen enda mer farbar. Millionene som trengs, er ikke vanskelig å finne, når det er politisk vilje. Noen har allerede pekt på penger fylkeskommunen får når Fjord 1-konsernet selges. Å investere noen kroner av Fjord 1-pengene i Trollstigen, er god butikk.