Høyre-kupp mot nynorsk

«Vi gjør ikke deler av et fag frivillig fordi et flertall av elever ønsker det.»
Leder

Høyres landsmøte vedtok søndag at det skal være frivillig for elever i ungdomsskolen å lære seg skriftlig nynorsk. Vedtaket vil garantert få full støtte blant mange ungdomsskoleelever landet over. Nynorsk er, og har aldri vært, et populært fag blant den store majoritet av unge som mener at bokmål er morsmålet. Tidligere har Høyre vedtatt at skriftlig sidemål skal være frivillig i videregående

Deler av det urbane Høyre har i mange sammenhenger tidligere vært en aktiv motstander av nynorsk. Ikke minst gjelder det ungdomspartiet, som har markert seg med flere kampanjer mot tvungen nynorsk i skoleverket.

Vedtaket på landsmøtet i helga skjedde mot partileder Erna Solbergs stemme. Vi forstår godt at partilederen var betenkt, sjøl om hun etterpå prøvde å gjøre vedtaket minst mulig provoserende.

– Det at et flertall vil gjøre skriftlig sidemål frivillig, betyr ikke at elevene skal reservere seg mot dikt, litteratur og kunnskap om den nynorske kulturarven. Kravet om kunnskap faller ikke bort, sa partilederen.

Sjøl om dagens rødgrønne regjering ikke støtter Høyres vedtak har det også i deler av Arbeiderpartiet kommet utfall mot nynorsk. Slik sett kan man fortsatt se at like mye som politiske skiller, er det også kampen mellom by og land som preger debatten om målformer. «Landsmål» var navnet på nynorsk i de første åra etter at målforma ble likestilt med bokmål 12. mai 1885.

Vi tror det er godt for det norske samfunn at vedtaket fra Høyre ikke får gjennomslag. Vi er derfor enig med partileder Erna Solbergs stemmegivning. Gjennom språket, både bokmål og nynorsk, tar vi vare på vår arv. Vårt tredelte språk, bokmål, nynorsk og samisk, er en del av vår identitet som nasjon. Vi gjør ikke deler av et fag frivillig fordi et flertall av elever ønsker det. Det ville åpne for en underlig skolereform.

Romsdals Budstikke har i sine spalter begge målformer, og vet at det er en viktig del av vår identitet som talerør for hele distriktet.