LEDER LØRDAG 5. SEPTEMBER:

Museumsbygg uten lys og varme?

"Har Romsdalsmuseets styre fortalt eierne at det trengs mer penger til drift av nybygget?"
Leder

Romsdalsmuseet har i mer enn 20 år ventet på å få nye, hensiktsmessige lokaler der man kan ta vare på den unike samlinga gjenstander, bilder og dokumenter, og få vist fram hva museet rår over. Nybygget kan i dag sees – et utrolig spennende bygg. På nyåret er det meningen at det nye Romsdalsmuseet skal åpne dørene for publikum.

Én ting skaper hodebry for museet: Det vil koste mer penger å drifte nybygget. 3,5 millioner kroner mer.

«Det ville vært synd hvis vi åpner museet etter jul uten å ha råd til å betale strømregningen», sier museumsdirektør Jarle Sanden.

Nybygget omtales som et nøkternt bygg, med en kvadratmeterpris omtrent på linje med et nytt leilighetsbygg. Ingen bør bli overrasket over at et nytt bygg fører til høyere driftskostnader. Huset på 3.500 kvadratmeter skal varmes opp, belyses, ventileres og ha tilsyn. Vi er likevel forundret over at de økte driftskostnadene dukker opp nå, like før bygget er ferdig. Hører det ikke med når konseptet og prosjektløsningene velges, å ha en bevissthet rundt hva det vil koste å drifte et nytt bygg? Har Romsdalsmuseets styre fortalt eierne, som er staten, fylkeskommunen og sju lokale kommuner, at det trengs mer penger til drift av nybygget?

Økonomien i kommunene og fylkeskommunen er så presset at en søknad om ekstra bevilgning til drift av Romsdalsmuseet blir lite populær; 700.000 kroner for kommunene, 700.000 for fylkeskommunen og rundt 2,1 millioner kroner for staten. Vi regner med at eierne av Romsdalsmuseet vet hva de har gått inn i, da nybygget ble vedtatt. I så fall stiller eierne opp med pengene som trengs til drift av nybygget. Hvordan staten tenker som største eier, får vi vite når statsbudsjettet legges fram.

Vi har store forventninger til Romsdalsmuseet i ny utgave. Det store museumsløftet mange har sett fram til, kan endelig bli virkelighet. Det er eiernes ansvar å ikke kun bygge nytt hus, men også sørge for at innbyggerne i hele regionen får et aktivt og åpent museum.