LEDER TORSDAG 23. APRIL:

Studievalgene endrer seg

«Svært positivt at så mange søker seg til helsefag i Molde.»

Studievalg: Høgskolen i Molde kan glede seg over gode søkertall – spesielt til helsefag.   Foto: Olav Skjegstad

Leder

I går kom søkertallene til universitet og høgskoler. De viste en klar dreining i ungdommens utdanningsvalg. Mange har fått med seg tøffere tider i olje- og gassbransjen og at det vil være store behov innenfor helse og skole.

Ifølge Statistisk sentralbyrås siste framskrivinger vil det framover bli et underskudd på nær 35.000 helsearbeidere med kort høgere utdanning, 40.000 lærere og 3.000 ingeniører. Tallene som kom onsdag, viser at studentene velger yrkesretninger der de ser gode muligheter for jobb i framtida.

Tallene på landsbasis viser en økning på over 11 prosent til realfag, nesten 10 prosent til helse- og sosialfaglige utdanninger og en økning på åtte prosent til landets grunnskolelærerutdanninger.

På Høgskolen i Molde merker også de nye trendene godt. Petroleumslogistikk, som har Kristiansund som studiested, har en halvering av antall studenter som har dette studiet som førstevalg. Det er ikke rart når vi ser at oljebransjen må si opp ansatte over hele landet. Samtidig er det kanskje nå at bransjen trenger den beste logistikk-kompetansen.

Molde er store på helsefag, og her er det kraftig vekst. Molde har 100 planlagte studieplasser i sjukepleie, og her er det 876 søkere – mot 559 i fjor. Tallet på søkere som har sjukepleie i Molde som førstevalg, har nesten doblet seg fra 106 til 192. På vernepleie er det enda trangere nåløye: 399 søkere på 35 plasser.

Ellers opplever Molde stabile søkertall.

Helsevesenet blir stadig mer spesialisert, og vi blir stadig flere eldre. Behovet for helsearbeidere vil bare bli større og større i åra som kommer, og derfor er det gledelig at så mange ønsker å utdanne seg i denne sektoren.