Vi trenger optimisme inn i det nye året

Nyttårsforsett: Statsminister Jonas Gahr Støre ba i nyttårstalen om at alle som ikke har tatt vaksinen mot koronaviruset, må vaksinere seg.   Foto: NTB

Den grunnleggende optimismen om ei bedre framtid må vi ikke gi slipp på.

Leder

Året 2022 vil bli annerledes enn fjoråret. Vegen framover kommer til å bli humpete. Både økonomer og politikere spår at vi kommer til å ha uvant høye strømpriser, råvareprisene vil stige som følge av høye energipriser, flaskehalser i produksjonen og transportkjedene, matvarene blir dyrere, rentene ventes å stige. På toppen av det hele ligger smittesituasjonen med korona som en konstant trussel mot oss både her i landet og i resten av verden. Med så mange mørke skyer over horisonten, er det helt nødvendig å feste blikket på det som er positivt.

Ved årsskiftet er det to personer som blir lyttet ekstra godt til; statsministeren og sentralbanksjefen. I nyttårstalen var statsminister Jonas Gahr Støre mild i formen, men innholdet var ikke til å misforstå: Det vil fortsatt kreves en innsats fra hver enkelt av oss for å demme opp for koronasmitten. Koronatiden har gjort forskjellene i Norge større, påpekte Støre. «Ingen er trygge i en pandemi før alle er trygge», sa statsministeren. Han kunne gjerne repetert budskapet flere ganger: Ta vaksinen!

Å vaksinere seg for å unngå å bli alvorlig sjuk av korona, handler ikke kun om den enkeltes oppfatning. Mye mer står på spill; presset inn mot helsevesenet i kommunen og sjukehuset, bedrifter og virksomheter som må innskrenke eller stenge. Kort sagt: Arbeidsplassene for mange. Det positive er at med felles innsats de nærmeste månedene, vil samfunnet vende tilbake fortere enn om pandemien får klore seg fast.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har et optimistisk budskap. Bare vi kommer oss godt gjennom vintermånedene, vil sola igjen skinne, etterspørselen etter varer og tjenester øker, arbeidsledigheten kommer til å gå ned igjen og vi kan forhåpentligvis leve livene våre i den samme tryggheten og friheten vi vanligvis har. De velkjente samfunnsdebattene rundt helse, skatt, prisstigning, rente, klimautfordringene og omstillingen til et mer bærekraftig samfunn kommer til å gå friskt også i år. Den grunnleggende optimismen om ei bedre framtid må vi ikke gi slipp på.