LEDER TORSDAG 30. DESEMBER:

Nyttårsrakettene vi ikke trenger i år

Fyrverkeri med bismak: Det siste sjukehusa som er overbelasta av covid-pandemien trenger nå er folk som skader seg ved uvettig bruk av fyrverkeri nyttårsaften.   Foto: BJARNE NYGÅRD

Vi skulle ønsket at flere hadde bestemt seg for at i år trenger vi ikke rakettene.

Leder

På nyttårsaften fyrer nordmenn av fyrverkeri for rundt 350 millioner kroner. Hver av oss bruker i gjennomsnitt rundt 225 kroner på fyrverkeri. Fremdeles er det fritt fram for alle over 18 år å kjøpe inn fyrverkeri som fyres av for å markere slutten på 2021 og inngangen til 2022.

Vi er ikke imot at nyttår markeres med fyrverkeri, men det bør skje under kontrollerte former der kyndige personer organiserer og ivaretar sikkerheten. Flere kommuner har tidligere år arrangert felles fyrverkeri. Koronasituasjonen gjør slike arrangement der mange mennesker samles for å se på fyrverkeriet, uaktuell i år.

For to år siden gikk debatten het om det burde innføres forbud mot at privatpersoner kan bruke fyrverkeri. Det er beklagelig at verken den forrige regjeringa eller dagens regjering har klart å si at privat fyrverkeri ikke er greit. Når et forbud ikke er innført, burde i det minste reglene for hvordan fyrverkeri skal brukes, blitt betydelig skjerpet. Tenk over: Det kreves autorisasjon og et dokumentert behov for å få kjøpt plantevernmidler, mens eksplosiver kan man fritt kjøpe nærmest overalt.

Vi må kunne stille som minimumskrav til hverandre at den som skal bruke fyrverkeri, skal være edru, bruke beskyttelsesbriller, være over 18 år og vise den største forsiktighet. Fyrverkeri er eksplosiver, og kan forårsake stor skade. Haukeland universitetssykehus har ført statistikk som viser at på landsbasis pådrar 15 personer seg øyeskader fra fyrverkeri. Noen mister synet for alltid. I tillegg behandles mange personer på legevakta rundt i kommunene for mindre skader.

Denne høsten har presset på helsetjenesten vært formidabel. Sjukehusa må utsette operasjoner for å ta seg av covid-pasienter. Det siste sjukehusa trenger i denne situasjonen er folk som skader seg ved uvettig bruk av fyrverkeri. Vi skulle ønsket at flere hadde bestemt seg for at i år trenger vi ikke rakettene.