LEDER FREDAG 26. NOVEMBER

Vi kan ikke la det skje på vår vakt

På rødlista: Villaksen har vært truet i mange år. Nå har den kommet på rødlista i Norge. Her villaks i elva Eira i Eresfjord.  Foto: Jan Inge Tomren

Få arter som har fått så mye beskyttelse og møtt så mye motgang.

Leder

Denne uka ble det kjent at villaksen er kommet på rødlista til Artsdatabanken. Rødlista revideres hvert sjette år, og kom sist i 2015. Den gir en oversikt over arter i Norge som er utdøende, truete eller som i nær framtid kan bli truet.

Villaksen har vært beskyttet så langt tilbake som til de første kjente skrifter i Norge, da ble det advart mot å helt stenge elvene slik at fisken ikke kom forbi og fikk gyte. I moderne tid har nedgangen av villaks bekymret snart i en mannsalder. I 1970-åra kom de første av en uendelig lang rekke av tiltak for å beskytte den ettertrakta villaksen.

Men så langt har lite nyttet. Det er vel få arter som har fått så mye beskyttelse og samtidig så mye motgang som villaksen. Overfiske, en lang rekke sjukdommer og parasitter, konkurranse fra rømte oppdrettslaks og ikke minst den plagsomme lakselusa er noen av elendigheten.

I sommer toppet det seg også med en ny fare. En fjern slektning som hører heime i andre farvann er slett ikke truet og invaderer nå stadig flere elver i Norge. Hele 72 tonn med pukkelaks ble fisket i norske fjorder i den ordinære sesongen i år. Det er nesten sju ganger mer enn i 2019.

Det er et stort nederlag for norsk naturforvaltning at villaksen nå er på rødlista og faktisk kan bli en utryddet art. Paradokset er stort for en nasjon som internasjonalt er kjent for de enorme mengdene tamlaks som eksporteres ut i verden.

Norsk oppdrettshistorie er en fantastisk suksess økonomisk, og laksen er mat for millioner av mennesker verden rundt. Verdiskapningen er stor. Men baksida er historien om villaksen.

Derfor bør både havbruksnæringa og Norge som helhet gjøre en siste solid kraftinnsats for å prøve å berge en art som har fått større og større betydning i vår nasjonale identitet. Sjøl om det kan synes som en tapt sak, har vi flere eksempler på at norsk naturforvaltning har snudd en dyster utvikling hos andre arter.