LEDER TORSDAG 30. SEPTEMBER

Det store, vanskelige spørsmålet

Framtida? Miljøorganisasjonene krever full stans i oljeletingen, mens Norsk olje og gass er uenige.Illustrasjonsbilde:   Foto: ntb

Store inntekter til den norske stat blir enda større.

Leder

Da valgkampen startet for alvor i august 2021, var de fleste enige om at klimautslippene ville bli den største saka. Ikke minst etter at en ny stor FN-rapport konkluderte med at menneskeheten hadde knapt med tid for å stanse de store utslippene og bremse de dramatiske klimaendringene.

Valgresultatet ble likevel ikke et entydig klimavalg. MDG kom seg ikke over den viktige sperregrensa. I norsk politikk blir klimasaken konsentrert om det store, vanskelige spørsmålet: Hva skal skje med norsk oljeproduksjon framover?

Denne uka gikk prisen på olje til værs igjen og ble omsatt for 80 dollar. Så dyr har den ikke vært siden oktober 2018. Store inntekter til den norske stat blir enda større når oljeprisen raser oppover.

Samtidig som staten håver inn penger på olje satt Ap, Sp og SV i krevende forhandlinger. Partiene skulle forsøke å komme fram til et kompromiss om norsk oljepolitikk, og det ble ei lei nøtt å knekke. Onsdag formiddag ble det kjent at SV forlot forhandlingsbordet. Forklaringen fra SV var at de ikke var fornøyd med løsningene for miljø og fordeling.

Miljø- og solidaritetsorganisasjonene framtida i våre hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace, SPIRE og Attac har gitt klar beskjed til de tre partiene som sitter samlet på Hurdal: – Norge må slutte å lete etter mer olje og gass!

Men de tre partiene har også fått med seg en rapport fra Rystad Energy (bestilt av Norsk olje og gass) som konkluderte med at kutt i den samlete produksjonen av olje og gass i Norge med stor sannsynlighet vil øke de globale klimagassutslippene. Og at klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten har gått ned med 1,6 millioner tonn på fem år, sier årets klima- og miljørapport fra Norsk olje og gass. Samtidig som britene igjen fyrer opp kullkraftverk på grunn av høge gasspriser.

Det ble for krevende å komme fram til et kompromiss. Og hva tenker resten av verden om den norske oljedebatten?