LEDER ONSDAG 21. SEPTEMBER

Spennende møbelsamarbeid i Rauma

SAMARBEID: Wonderland og Måndalen har gått sammen og laget et helt nytt sengemøbel som nå lanseres i en stor, norsk møbelkjede. Foto: Evy Kavli/Åndalsnes Avis 

Innovasjon og utvikling er to viktige drivere i samarbeidet som nå skjer mellom de to Rauma-bedriftene.

Leder

De to lokale produsentene Wonderland og Måndalen AS har gått sammen om en ny satsing. Sammen har de utviklet et nytt sengekonsept hvor alt blir produsert i Rauma. I en tid hvor konkurransen på møbelmarkedet er sterk, og mange har lagt produksjonen sin til utlandet er dette en spennende, kortreist motvekt. Produktet skal nå lanseres hos den nasjonale kjeden Møbelringen.

Det var Åndalsnes Avis som fortalte om den lokale møbelsatsingen i sin lørdagsutgave. Møbelindustrien har alltid vært viktig i Møre og Romsdal, og samarbeid mellom aktører har vært viktig for å utvikle en samlet konkurransekraft. Innovasjon og tradisjon er to viktige drivere i samarbeidet som nå skjer mellom de to Rauma-bedriftene. I tillegg har et slikt produkt en tydelig miljøprofil. Det er viktig for begge aktørene.

Innovasjon og utvikling er viktig for at tradisjonsrike bedrifter skal ta nye steg. Det spennende med det nye prosjektet er at hele arbeidsprosessen gjøres lokalt, inklusiv produksjon. Slikt bygger stolthet, både i bedriftene og i nærmiljøet. Mange produkt kan være norskutviklet, uten at det skaper så mange arbeidsplasser lokalt. Derfor er initiativ hvor også produksjonen skjer lokalt veldig kjærkomne.

Næringslivet i Møre og Romsdal har mange interessante klynger. Gjennom økt samarbeid og felles idéutvikling kan man stå sterkere i konkurransen. Det er derfor viktig at det legges til rette for gode produktutviklingsprosesser. Både i Molde og Rauma er det nå etablert sterke innovasjonsmiljø som kan knytte virksomheter tettere sammen.

Eksempelet fra Rauma kan motivere flere aktører til å teste felles produktutvikling. Ofte blir man holdt igjen av at virksomheter tradisjonelt har vært i en slags konkurranse. Samarbeide når man kan, konkurrere når man må, kan være en god ledetråd.