LEDER LØRDAG 4.SEPTEMBER

Lysere utsikter til jobb for unge

FÆRRE ARBEIDSLEDIGE: Det er hyggelige tall Nav-direktør Stein A. Veland legger fram: Siden august i fjor har over 2.000 personer gått fra arbeidsledighet til jobb.   Foto: Øystein Bjerkeland

Politikerne må se hvordan de som står utafor arbeidsmarkedet kan hjelpes inn.

Leder

Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Flere jobber i jobb. Og mange stillinger i Møre og Romsdal er lyst ledig. Det er mye å glede seg over i tallene som Nav la fram fredag. Ved utgangen av august var det 3.172 personer helt uten arbeid her i fylket. Arbeidsledigheten er på 2,1 prosent. Da er man langt på veg tilbake til hvordan arbeidsmarkedet i dette fyllket var før pandemien slo til og førte til nedstenging av landet i mars i fjor.

For de seks kommunene i Romsdals Budstikkes område, har det i løpet av det siste året blitt 450 færre helt ledige. Hver tredje person som var arbeidsledig i august i fjor, har nå kommet i arbeid. Lavest er ledigheten i Rauma, Hustadvika og Gjemnes, høyest er ledigheten i Vestnes med 4 prosent. Vi gleder oss også over at flere personer under 25 år har kommet i jobb.

Nav-direktør Stein A. Veland sa for en måned siden at høy arbeidsledighet er et tilbakelagt stadium. De nye tallene tyder på at Veland får helt rett. Går vi bak tallene for arbeidsmarkedet, er det likevel mye å ta tak i for myndighetene. For det første går mange personer delvis arbeidsledig; nesten 50.000 personer på landsbasis. Flertallet av de delvis ledige er kvinner. Å få kvinner tilbake i arbeidslivet må prioriteres.

For det andre er det ikke slik at de som er arbeidsledig, passer inn i jobbene som er lyst ledig. Her i fylket vises det tydelig ved at det er mange ledige stillinger innafor helse, pleie og omsorg, mens det er flest arbeidsledige blant industriarbeidere, i bygg- og anlegg, reiselivet og i butikknæringa. Helt åpenbart må det utdannes flere sjukepleiere og helsefagarbeidere.

Uansett hvilken regjering som skal styre landet etter valget 13. september, blir politikerne nødt til å se hvordan de som fortsatt står utafor arbeidsmarkedet, kan hjelpes inn igjen. Å forlenge tida en arbeidstaker kan gå permittert, blir tema. Politikerne må også vurdere om staten skal gi lønnstilskudd til bedriftene for å gjøre det enklere for en arbeidsgiver å ta inn en permittert medarbeider. Målet er ikke nådd. Flere må i arbeid.