LEDER FREDAG 20. AUGUST

Midsundtrappene skaper økt aktivitet

Rekordsommer: Fredag 23. juli ble det registrert 2599 besøkende i Midsundtrappene. Denne uka ble det lansert en nye lyd-guide for tidligere Midsund kommune.   Foto: Foto: Privat

Midsundtrappene bør løftes fram i Moldes nye reiselivssatsing.

Leder

I løpet av få år har Midsundtrappene vokst til å bli en av de største turistattraksjonene i nye Molde kommune. Prosjektet startet som et folkehelseprosjekt, men har utviklet seg til å bli et populært reisemål. Det er utallige dugnadstimer som ligger bak denne utviklinga. Foreløpige tall indikerer en vekst i antall besøkende på over ti prosent denne sommeren. Midsundtrappene er et av de reisemålene som Molde bør løfte fram i sin reiselivssatsing.

Når et turmål blir populært kommer mange følgekonsekvenser, både positive og negative. Når det gjelder Midsundtrappene er de aller fleste effektene positive. Derfor kommer det folk fra flere steder i Norge til for å se hvordan man kan tilrettelegge for gode turopplevelser. Når tett opptil 2600 mennesker besøker trappene i løpet av en dag skaper det aktivitet. Midsund Marina melder om rekordbesøk denne sommeren. Videre har det kommet til flere turistetableringer på øyene. Turisttrafikken gir grunnlag for nye satsinger.

Masterplan Reiseliv 2030 for Molde og Aukra lanserte denne uka en ny lyd-app for Midsund. Den gir informasjon til besøkende om 26 attraksjoner i gamle Midsund kommune. Lydmedier er i sterk vekst, og en slik satsing kan bidra til at flere tilreisende bruker lengre tid i kommunen. Samtidig blir kommunens egne innbyggere mer bevisste på besøkspunkt i eget nærområde.

Den nye storkommunen er en spennende turistkommune med by, fjord og fjell. Masterplanen må være med og sikre oppmerksomhet for attraksjoner på hele aksen fra Eikesdal til øyene i gamle Midsund kommune. Målet med masterplanen er å doble verdiskapningen i reiselivet innen 2030. Dette skal man oppnå blant annet ved å legge til rette for økt aktivitetsturisme i regionen. Å gå opp trappene til Rørsethornet er en stor opplevelse som ikke koster mye penger. Likevel vil flere besøkende gi mulighet for større verdiskapning.