LEDER TORSDAG 22. JULI

Hat må møtes med ord og handling

MINNEMARKERING: Onsdag var det minnemarkering på Utøya. Blant dem som deltok var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, Sveriges statsminister Stefan Löfven og AUF-leder Astrid Hoem.Foto: NTB 

Kampen mot terror må styrkes. Dette handler også om hvordan vi møter hat og ekstreme ytringer.

Leder

Det har gått ti år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Denne uka er det markeringer over hele landet. Våre tanker går til de som ble rammet. Terrorangrepet er en grusom hendelse som preger nasjonen. Det er viktig at man gjør sitt ytterste for å lære av en slik hendelse. Beredskapen må styrkes. Dette gjelder ikke bare for politi- og redningstjenester. Det handler også om hvordan vi møter hat og ekstreme ytringer.

Norge har fått mye ros og oppmerksomhet for hvordan tida etter terrorangrepene har blitt håndtert. Det har vært en vilje i samfunnet til å stå opp mot hat. Samtidig er ikke jobben fullført. PST meldte denne uka at de har høyreeksterme digitale nettverk under oppsyn. Under en markering på Utøya onsdag sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at flere politiske familier må snakke tydelig mot ekstremisme. Dette er en viktig samfunnsoppgave. En kraftfull motstand fordrer en vilje til sjølransakelse i det politiske miljøet.

Denne uka ble det kjent at Utøya får utmerkelsen «Fritt Ords Honnør». Styreleder i Fritt Ord la vekt på at åstedet for terrorhandlingene har blitt omskapt til en åpen og inkluderende arena for å diskutere og lære. – Aktivitetene på øya viser at kunnskap kan overvinne fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier, sa styreleder Grete Brochmann. Dette arbeidet er svært viktig. De som er unge i dag var barn da terrorhandlingene fant sted. 22. juli-angrepene er en viktig del av historien. Hele vegen må man jobbe for at kunnskap blir delt, og for at konspirasjonsteorier ikke skal få grobunn.

Det kan være krevende å gå inn i det som er vanskelig og som gjør vondt. Denne våren har vi fått ny kunnskap om hvordan tida etter 22. juli har vært for dem som ble rammet av terroren. Dette har vært svært viktige bidrag, og har utløst en helt nødvendig debatt med større dybde. AUF-leder Astrid Hoem understreket under minnemarkeringen onsdag viktigheten av at man snakker om hele historien om terrorangrepene. Det kan være krevende, men det er helt nødvendig.