Viktig budskap i krevende situasjon

ROSER UNGDOMMEN: Kommunalsjef Jan Morten Dale takker ungdommen i kommunen for den åpenhet de har vist etter smitteutbruddet i kommunen.  Foto: Joachim Constantin Høyer.

Åpenhet er viktig for at smittesporingsarbeidet skal fungere. Ryktespredning kan bidra til det motsatte.

Leder

Ved inngangen til helga hadde 20 personer i Hustadvika kommune fått påvist koronasmitte. Smitteutbruddet er et av de største i vårt område den siste tida, og rammer spesielt ungdomsmiljøet. Kommunalsjef Jan Morten Dale gikk lørdag ut i Romsdals Budstikke ut mot ryktespredning i samband med utbruddet. Hans klare forsvar av ungdommen i kommunen er viktig i ei krevende tid.

Overordnet er det av stor betydning at alle innbyggere følger de gjeldende smittevernreglene. Etter over 13 måneder med ulike tiltak har man fått erfaringer som gjør at man kan se flere av konsekvensene et smitteutbrudd fører med seg. Dessverre er det slik at mange har opplevd usikkerhet, skyldfølelse og skam i samband med utbrudd.

Derfor er påminnelsen fra kommunalsjefen både viktig og nødvendig. Åpenhet er viktig for at smittesporingsarbeidet skal fungere. Spekulasjoner og ryktespredning kan raskt føre til unødig bekymring og mindre åpenhet. At budskapet om å ta vare på hverandre kommer fra kommunens ledelse har en viktig signaleffekt.

De første forskningsrapportene om konsekvensene av pandemien for barn og unge er nå ferdigstilt. I Folkehelseinstituttets samling av rapport (FHI) pekes det på flere mulige negative konsekvenser for ungdomsmiljøene.

I Norge har man klart å ha en åpen og saklig debatt om korona der det også har vært rom for tvil. Denne åpenheten har skapt tillit som har vært viktig for håndteringen av pandemien.

Ved lokale utbrudd er man avhengig av at berørte har tillit til hvordan situasjonen håndteres. Vi har sett flere ganger hvordan nye utbrudd kan skape ny usikkerhet. For unge mennesker kan dette være ekstra skremmende. I slike situasjoner er ryktespredning og jakt på syndebukker til liten hjelp.