LEDER MANDAG 3.MAI

Mer alkohol er ikke det folk trenger

Lettere tilgang til alkohol: Programkomiteen i Høyre vil utvide salgstidene for alkohol og si ja til alkoholsalg på toppseriekamper i idretten. FOTO: Eirik Heen 

Det er dårlig logikk av Høyre å slippe løs alhoholsalger mer enn i dag.

Leder

Skal butikkene kunne selge øl fram til klokka 23 på kvelden? Skal butikkene også få selge sterkøl? Skal det åpnes for alkoholsalg på toppseriekamper i idretten? Skal øl og vin bli billigere? Skal folk fritt kunne drikke alkohol på offentlig sted? Programkomiteen i det største regjeringspartiet, Høyre, foreslår at partiet skal svare ja på alle disse spørsmålene.

Høyre vil slippe opp i alkoholpolitikken. Hovedargumentet programkomiteen i partiet bruker, er at lavere alkoholavgifter vil gjøre det mindre fristende for nordmenn å dra på grensehandel. Kjøper nordmenn mer alkohol i Norge, blir det flere arbeidsplasser ved norske bedrifter og økt verdiskaping her, poengterer Høyre.

Den norske alkoholpolitikken må tåles å bli debattert. Norge har tradisjon for en restriktiv alkoholpolitikk, der en kombinasjon av høgere priser enn andre europeiske land har, strengere bestemmelser for salgstider i butikkene, Vinmonopolets enerett på salg av drikke med høyt alkoholinnhold, generelt forbud mot salg av øl og vin på idrettsarrangement og forbud mot å drikke alkohol på offentlig sted, til i sum begrenset skadevirkningene.

I over ett år har vi her i landet hatt de strengeste tiltakene siden 1945 for å begrense smitten fra korona, og slå ring rundt folkehelsa. Vi gjør altfor å bevare folks helse. Regjeringa forpliktet seg i Granavolden-erklæringa til å støtte Verdens Helseorganisasjons mål om å redusere alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Da blir det dårlig logikk av Høyres idé om å slippe løs alkoholsalget mer enn i dag.

Det mangler ikke på advarsler mot en enda mer liberal alkoholpolitikk. Den norske legeforening, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Diabetesforbundet og avholds- organisasjonene ber Høyre droppe å gjøre alkohol lettere tilgjengelig, tilnærmet døgnet rundt. Hovedargumentet er helsa til folk. Dessuten frykter man at økt alkoholforbruk kan bety mer vold, flere sosiale problem og psykiske lidelser. Skal noen av dagens ordninger skrotes, kan landsmøtet i Høyre begynne med å avvikle tax free-ordningen.