LEDER TIRSDAG 20. APRIL

De viktige hjørnesteinene

VIKTIG ARBEIDSPLASS: Hustadvika er en av de store landsbrukskommunene i Romsdal. Tine i Elnesvågen har nylig rustet opp for over 100 millioner kroner.   Foto: Joachim C. Høyer

Mange hjørnesteinsbedrifter tar utgangspunkt i lokal kunnskap, historie og råvaretilgang. Slik blir de også viktige tradisjonsbærere i et lokalsamfunn.

Leder

I løpet av den siste uka har Romsdals Budstikke presentert flere av hjørnesteinsbedriftene i Romsdal. I magasinet RB24 sist fredag løftet vi fram sju virksomheter som har stor betydning for sysselsetting i sin kommune. Samtidig fortalte vi historien om hva som har skjedd i Aukra etter at Vard Aukra la ned driften. Det slår hardt når et lokalsamfunn mister 92 arbeidsplasser på en gang. Det tar tid å få på plass ny aktivitet.

Reportasjene viser at det absolutt er mulig å bygge opp store industrivirksomheter på denne kanten av landet. Flere av virksomhetene har en rik historie. Romsdal har de siste åra markert seg med mange gasellevirksomheter. Det er fortsatt stor gründerånd i regionen.

Det er viktig at man gir vekstvirksomheter gode vilkår, og at man etablerer en konstruktiv og åpen dialog opp mot kommuner og politikere for å sikre at arbeidsplasser i størst mulig grad blir lokalt.

Gjennom slik dialog kan man tidlig få løftet opp problemstillinger som er viktige for virksomhetene. For eksempel rekruttering, rammebetingelser og mulige utvidelser.

Molde kommune har flagget en ambisjon om å skape 1000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Ambisjonen løftes fram i den nye samfunnsplanen som er ute på høring. I en høringsuttalelse har Molde næringsforum understreket betydningen av å få på plass en næringsplan.

Ved siden av å se framover må en slik plan også kartlegge betingelsene for hjørnesteinsbedriftene i kommunen, og aktivt se på hvordan man kan legge til rette for videre vekst og utvikling av disse. Samarbeid i klynger, og samspill med høyskole- og forskningsmiljøene er viktig.

Mange hjørnesteinsbedrifter tar utgangspunkt i lokal kompetanse og råvaretilgang. Derfor er det også viktige tradisjonsbærere i et lokalsamfunn. Tine i Elnesvågen er et eksempel på dette. Nye investeringer har gitt grunnlag for videre drift. Det sikrer også at gode råvarer blir forvaltet lokalt, og at viktige landbrukstradisjoner videreføres.