LEDER LØRDAG 27. MARS

Arbeidsledige venter på gjenåpningen

VAKSINER OG ARBEIDSLEDIGHET: Det er en sammenheng mellom hvor mange som vaksineres og hvor raskt flere kan komme i jobb igjen.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Regjeringa må sørge for at massevaksineringen skyter fart etter påske.

Leder

Innstrammingene og nedstengingen for å begrense covid 19-smitten har gjort hverdagen tøff for mange av de over 211.000 personene som er helt arbeidsledig, delvis arbeidsledig eller som går på arbeidstiltak i landet. Møre og Romsdal er langt fra hardest rammet, men også i dette fylket er nesten 7.700 personer utenfor det ordinære arbeidslivet.

Den siste oversikten for mars fra Nav viser at Molde har lavest ledighet blant bykommunene med 2,5 prosent, Ålesund har 3,2 prosent ledighet. Lavest ledighet har Gjemnes med 1,8 prosent. Det positive er at samtlige seks kommuner i Romsdals Budstikkes område har færre arbeidsledige i mars i år sammenliknet med for ett år siden, men for dem som er permittert eller har mistet jobben, er dette mager trøst.

De siste smitteverntiltakene som kom denne uka, rammet serveringssteder, hotell, reiselivsbedrifter samt butikker i kommuner med høyt smittetrykk. Tallene fra Nav i Møre og Romsdal viser at det er arbeidsplasser i industrien og i bygg- og anleggsbransjen som har flest arbeidsledige. Koronapandemien rammer altså bredt.

Det er et sterkt håp om at smitteverntiltakene virker og at samfunnslivet igjen kan åpnes. Både arbeidsgiverne og de arbeidsledige sitter på vent, klar til å få samfunnet i gang igjen. Vi ser en klar sammenheng mellom hvor raskt befolkningen får vaksine som beskytter mot virus, og hvor raskt vi kan komme tilbake til en normal hverdag.

Vi hadde trodd at vaksineringen skulle gått kjappere. Kommunene har rigget seg til for å kunne drive massevaksinering, men tilgangen på vaksinedoser har ikke vært slik vi ble forespeilet. Regjeringa må tåle spørsmål om Norge har gjort gode nok avtaler for å få tak i vaksiner. Har Norge knyttet seg for tett opp mot vaksinekjøpene til EU?

Erfaringene fra i fjor viste at bransjer som retter seg mot publikum; reiselivet, butikker, hotell, serveringssteder, serviceyrker, raskt kom seg på fote da samfunnet åpnet opp. Det gir håp for mange av dem som i dag står uten jobb. Noen må sikkert belage seg på å reise til andre deler av landet for å få jobb. Slik fungerer arbeidsmarkedet. Nå venter vi først på at smitteverntiltakene virker, og at regjeringa sørger for at massevaksineringen skyter fart etter påske.