LEDER ONSDAG 24. MARS

Kortsiktig løsning for barnehager

TRENGER FLERE PLASSER: Videre drift ved Øvre Bergmo Barnehage kan bli den kortsiktige løsningen for å sikre et bedre barnehagetilbud i Molde.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kortsiktige løsninger bør etterfølges av langsiktig strategi. Løpende barnehageopptak må være målet.

Leder

Molde kommune jakter ekstra barnehageplasser. En kortsiktig løsning vil være å gå for videre drift ved Øvre Bergmo Barnehage. Dette vil kunne bidra til kortere reiseveg for mange småbarnsfamilier, og sårt trengte reserveplasser. Det siste er viktig å få på plass for at kommunen skal kunne være attraktiv for mulige tilflytting. Administrasjonen redegjorde for situasjonen i et møte i oppvekstutvalget mandag, og fikk gode tilbakemeldinger fra utvalget.

Vend i tide, det er ingen skam å snu, heter det i Fjellvettreglene. Det rådet bør kommunen følge når det gjelder nedleggelse av Øvre Bergmo barnehage. På denne måten kan man løse utfordringen på kort sikt. Samtidig bør politikerne lære av situasjonen. Løpende barnehageopptak vil kunne bidra til at Molde kommune framstår som mer attraktiv for barnefamilier. Skal man lykkes med en slik ambisjon holder det ikke med kortsiktige løsninger. Da må man også tenke mer strategisk og langsiktig.

Redegjørelsen fra administrasjonen er viktig fordi den peker på noen sentrale utfordringer. Ikke minst gjelder dette at det blir press i områder med nybygging. Dette burde ikke overraske kommunen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet etterlyste i møtet større forutsigbarhet. Det er helt riktig, lappetepper fra år til år skaper ikke trygghet. Dette kan politikerne sjøl være med på å påvirke. Dette er viktig både i planarbeidet, men også når man lager seg ambisjoner for tilflytting.

Det er grunn til å advare mot kortsiktige løsninger. Modulbygg og videre drift i barnehager som er vedtatt nedlagt kan fungere på kort sikt, og kan til en viss grad gi fleksibilitet. Det viktigste bør samtidig være at barn og unge er i gode bygg. Også på grunnskolenivå er det utfordringer øst i byen, spesielt i Kviltorp skolekrets.

Det er viktig å ha tillit til administrasjonens vurderinger, men politikere i et utvalg bør også utfordre. Det er et slikt samspill som kan gi et bedre tilbud på sikt. Kortsiktige løsninger bør etterfølges av en langsiktig strategi.