LEDER TIRSDAG 16. MARS

Kamp mot sosial dumping på vegene

HYPPIGERE KONTROLLER: Yrkestrafikkforbundet ønsker hyppigere kontroll av vogntog på norske veger. De frykter at sosial dumping er utbredt.   Foto: Statens vegvesen

Norske transportselskap skal være forberedt på konkurranse, mens samtidig skal arbeidslivets regler gjelde.

Leder

Kampen mot sosial dumping er viktig i arbeidslivet, ikke minst på vegene. Norske transportører skal være forberedt på konkurranse, men samtidig skal arbeidslivets regler gjelde. Man skal ikke konkludere for raskt, men det er grunn til å stoppe opp når Arbeidstilsynets tall viser at 109 av 163 kontrollerte utenlandske sjåfører hadde lønnsforhold som var i strid med regelverket.

Yrkestrafikkforbundet frykter at dette bare er toppen av isfjellet. I en kronikk hos NRK Ytring skriver forbundets leder og generalsekretær at varselklokkene om sosial dumping i bransjen nå ringer. Det er grunn til å ta denne advarselen på stort alvor. Transportnæringa har de siste åra vært gjennom store endringer. Mange mindre transportører opplever konkurransen som svært krevende. Når det i tillegg kommer fram at konkurrentene utfordrer regelverket er det krevende.

Økt kontrollvirksomhet er viktig. Først og fremst fordi at man gjennom kontroll kan identifisere useriøse aktører. Samtidig vil et større informasjonsgrunnlag kunne si noe mer konkret om omfanget av sosial dumping på norske veger. Brudd på reglene må også få en tydelig konsekvens. Spesielt ille er det når dette ansvaret skyves ned på en allerede lavtlønnet sjåfør. Undersøkelser må gjøres der sjåførene er. Det er derfor av stor betydning at Statens vegvesen nå har fått adgang til å innhente den lønnsdokumentasjonen som Arbeidstilsynet trenger.

Når prisen på transport er for god til å være sann bør varselklokkene om sosial dumping ringe, skriver de to fagforeningslederne. Deres egne undersøkelser viser at underbetaling er mer vanlig enn offisielle tall. De peker på at kjøperne av transporttjenester har et ansvar. Det er riktig, men skal man få til en fornuftig kontroll må man se på hvordan man kan skape større åpenhet. Her er det viktig at offentlige selskap går foran som gode eksempel.