LEDER MANDAG 22. FEBRUAR

Hilda snakker for alle barns trygghet

Vil ha trygg skoleveg: Hilda Hals (8) viste fylkesordfører Tove-Lise Torve hvordan skolevegen i Elnesvågen oppleves  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Hvis fylkesordføreren virkelig vil, finner politikerne penger til Elnesvågen.

Leder

Åtte år gamle Hilda er livredd når hun skal krysse den trafikkerte fylkesvegen på sin tur til og fra skolen i Elnesvågen. Hilda vil slippe å løpe over vegen, derfor sendte hun brev til fylkesordføreren og spurte om det kunne lages undergang under fylkesvegen slik at skolevegen kunne bli trygg. Fylkesordfører Tove-Lise Torve tok brevet på alvor og dro for å møte Hilda i Elnesvågen. Det var prisverdig. Men fylkesordføreren kunne ikke love at det kommer fotgjengerundergang med det første. Fylkeskommunen har ikke nok penger, forklarte Torve.

Hilda har all grunn til å være stolt. Når hun opplever skolevegen utrygg, snakker hun på vegne av mange barn. Skolevegen er et offentlig ansvar. For å bruke Hildas sak som eksempel, er fylkesveg 663 som går fra Moen via Elnesvågen og Farstad til Vevang, fylkeskommunens ansvar. Også Hustadvika kommune har ansvar for trafikksikkerheten. Før kommunesammenslåingen hadde Fræna kommune egen trafikktryggleiksplan. Der sto det: «Som vegeier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvar for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker». Ansvaret er plassert hos ordføreren og kommunedirektøren.

Undergang under fylkesveg 663 står på 3. plass på fylkeskommunens liste over store, kostnadskrevende prosjekt i trafikktryggingen. Øverst står nytt kryss i Årødalen. Ventelista ser ut til å være lang. Fylkeskommunen fordelte 4 millioner kroner til sikring av gangfelt og fartsdempende tiltak i år. Hustadvika kommune fikk 400.000 kroner til trafikktrygging i Bud.

Det er mange formål det offentlige bruker penger på. Vi mener trygg skoleveg må komme høyere opp enn småbeløpene fylkeskommunen og kommunen hittil har bevilget. Fylkeskommunen gir hundretusenvis av kroner til mange formål som ikke har med livsfarlig skoleveg og barnas sikkerhet å gjøre. Hvis hun virkelig vil, kan fylkesordfører Torve sjølsagt få politikerne med på å finne pengene som trengs for å lage opplyst gangfelt, lyskryss eller fartshumper i Einesvågen slik at Hilda og alle andre der kan få trygg skoleveg. Hvert eneste tiltak for å gi barn og andre mjuke trafikanter tryggere veg, er hjelper. Spiller Hustadvika og fylkeskommunen på laget, kan dette ordnes i år.