LEDER TORSDAG 18. FEBRUAR

Dette er ikke et godt argument i debatten

Kalde dager: En sjelden kald periode er lagt bak oss. Men verken kaldt eller varmt vær er et godt argument i klimadebatten.   Foto: Jan Inge Tomren

Verken gode varme sommere eller fine kalde vinterdager er derfor bra argumenter i klimadebatten.

Leder

Etter en flott og kald etterjulsvinter er det som ventet at klimadebatten ble litt opphetet igjen. Det er en nesten fast øvelse etter slike kalde perioder, at det daglige været blir en del av diskusjonen om troverdigheten av menneskeskapte klimaendringer.

At kaldt vær tas til inntekt for at en så og si samlet klimaforskning tar feil, er litt overraskende i 2021. Men samtidig har vi lagt bak oss en periode hvor verdenspolitikken har handlet om fornektelse av vitenskapens funn og budskap.

De første dagene etter at USA skiftet president handlet mye om at Joe Biden gjeninnførte landets klimaavtaler. Staten Texas er akkurat nå rammet av en sjelden kuldebølge, som truer liv og helse. Samtidig krangles det om klimaendringer og været, og om fornybar energi kan være årsaka til at strømnettet ikke håndterer den uvanlige kulda.

Klima og vær er to forskjellige begreper forteller vitenskapen oss. Klima måles over lange tidsperioder som f.eks. tiår, mens været kan vi alle slå fast, ved å kikke ut av vinduet eller se på temperaturmåleren. Forskere har riktignok i mange år påpekt at været vil endre seg som følge av menneskeskapte utslipp, men været har alltid har vært høgst variabelt. Ikke minst her. Først vær målt over lang tid, kan gi oss svar på endringer i klimaet.

At skadelige klimaendringer truer oss er likevel fastslått og vitenskapelig bevist. Verken gode varme sommere eller fine kalde vinterdager er derfor bra argumenter i klimadebatten.

Vi må heller diskutere hvilke tiltak som gir best dokumentert effekt og som kan bremse og helst reversere den farlige utviklinga. Det er både legitimt og viktig at den diskusjonen får leve. Det er ikke gitt at verken et bestemt politisk parti eller en organisasjon har fasiten på hva som er god klimapolitikk. Men et felles grunnlag må det uansett være i den debatten, nemlig at menneskeskapte klimaendringer er et faktum.