LEDER MANDAG 25. JANUAR

Oppdraget er enkelt: Byggestart i juni

Ny mulighet for nytt sjukjehus: Det nye prosjektstyret har en overordna oppgave: Komme i gang med byggingen av akuttsjukehuset på Hjelset raskt.   Foto: ERIK BIRKELAND

Det første delprosjektet med grunnarbeid på tomta, må kunne startes i juni.

Leder


De siste ukene har vært nedslående for innbyggerne i denne delen av fylket som har ventet at byggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skulle være i gang. Stemningen er preget av frustrasjon, skuffelse og sinne. Det er ingen andre å skylde på enn dem som er gitt ansvaret med å lage et bedre helsetilbud til innbyggerne, nemlig helseforetakene og deres betrodde ledere i Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg HF. Etter å ha forhandlet med entreprenøren Skanska Norge AS i 14 måneder, kom den store uenigheten til syne. Byggeprisen var for høy, mente helseforetaket.

Det er ikke til å begripe at prosjektledelsen og Skanska har sittet rundt samme bord og snakket om løsninger og priser – det som fint er omtalt som samhandling – og så ender med å havne i hver sin virkelighet. Bygget som skulle koste rundt 2,5 milliarder kroner, endte med en prislapp på nesten en milliard mer. Hvem som har forledet hvem, blir en diskusjon andre får ta.

Når det ser som mørkest ut , må man lete etter lyspunkt. Det grunnleggende er at hele styringsinja i Helse-Norge, fra statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal står fast på at dette sjukehuset skal bygges – med funksjonene som er bestemt. Prosjektstyret har fått inn nye personer med annen kompetanse og vilje til gjennomføring. Oppdraget er: Bygg sjukehuset!

Vi har tiltru til at det nye prosjektstyret sørger for å sette fart på sjukehusprosjektet. Det er mulig å dele prosjektet i mindre entrepriser med ulike tidsrammer. Det første delprosjektet med utgraving og grunnarbeid på tomta må kunne startes seinest i juni. Det er nok av krefter som vil utnytte lammelsen prosjektet har vært i, til omkamp, slik vi opplevde i 2005, i 2010 og da plasseringen ble vedtatt før jul i 2014. Omkampkulturen er destruktiv. Ledelsen i Helse Midt og Helse Møre og Romsdal må aldri slippe ut av syne at SNR bygges for å gi innbyggerne bedre helsetjenester, lage bredere fagmiljø og gi ansatte og brukere forutsigbarhet.