ONSDAG 20. JANUAR

Et tydelig nei til spillreklame

NYE REGLER: Kulturminister Abid Raja er fornøyd med lovendringen som innebærer en skjerping av forbudet mot spillreklame i Norge.   Foto: Bjørn Bruvnoll

Leder

Utenlandske spillselskaper har over mange år dominert reklamepausene på ulike satellittkanaler. Reklame for pengespill via tv eller strømmetjenester har vært et daglig syn for sportsinteresserte. Nå håper regjeringa at en lovendring vil medføre en endring. Fra 1. januar er kringkastingsloven oppdatert. Kulturminister Abid Raja skriver i en kronikk i Dagbladet at Medietilsynet med dette har fått hjemmel til å kunne pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen som ikke er tillatt etter norsk regelverk.

Mange tusen nordmenn sliter med spilleproblemer. Dette påvirker den som er fanget i spillet, men også omgivelsene. Spilleavhengighet er et problem som fortsatt er underkommunisert og skambelagt. Forsøkene på å rette opp på spillegjeld har brakt mange mennesker inn i kriser. Det store reklametrykket på de utenlandske sports- og underholdningskanalene har vært med på å skape et glamorøst inntrykk av pengespill. I spissen for dette står kjente ansikt. De fungerer som såkalte spillambassadører for store bettingselskap.

I en medieverden som er i sterk utvikling er det viktig at lova blir oppdatert slik at den virker etter hensikten. Det har over tid vært vanskelig å forstå at spillreklame ikke er lov i Norge. En skjerping av lova vil forhåpentligvis gi en langt større bevissthet rundt dette. Mange av programmene som inntil nylig ble nedlesset av spillreklame har et ungt publikum. Det er verdt å merke seg at store aktører nå tar ansvar og følger det nye regelverket. Det indikerer at budskapet er mottatt og forstått.

I kronikken påpeker kulturministeren at også Norsk Tipping har et ansvar. Regjeringa har ansvar for å regulere pengespillmarkedet i Norge. Dette betyr at de skal ha et kritisk blikk på hvordan Norsk Tipping markedsfører seg. Spesielt gjelder dette spilltjenester som har høg risiko for spillavhengighet. For den som blir rammet spiller er det en mager trøst at deler av overskuddet går til lag og foreninger.