LEDER FREDAG 27.NOVEMBER:

Våre elver trenger mye bedre vern

Mange bekker små: Undersøkelser viser at inngrep og forsøpling ødelegger liv i og rundt elver. Sjøl små bekker og elver trenger bedre vern.   Foto: Jan Inge Tomren

Flomsikring i elver ødelegger ofte for dyre- og plantelivet.

Leder

Nær sagt alle steder hvor mennesker har slått seg til, er bygd rundt eller nær ei elv. Tenk bare på alle verdens storbyer og alle berømte elver som er evig knyttet til disse byene. Men også små elver i små lokalsamfunn har vært viktige. Rennende vann er både symbolsk og reelt grunnlaget for liv og vekst. En rundtur i vår region viser at nesten hver bygd og by har sterke bånd både historisk og i nåtid til sin lokale elv eller bekk.

Men likevel, merkelig nok synes elver fortsatt å bli for lite verdsatt. Riktignok har det skjedd mye bra mange steder. Mange vassdrag har blitt revitalisert etter iherdig miljøkamp. Men i altfor mange elver og bekker er det fortsatt for lite respekt og kunnskap om vannet og livet i elva.

I flere nyhetssaker den siste uka har vi sett hvordan små og store vassdrag i Norge fortsatt ødelegges av inngrep som ikke har tatt nødvendige hensyn. NRK Innlandet forteller hvordan såkalte «flomforebyggende tiltak» ikke bare tok bort flomfaren: De ødelegger ofte også for dyrelivet i elvene.

Biolog Morten Kraabøl har dokumentert flere elver rundt om i landet som har lidd samme skjebne. Han mener at dette er et av vår tids største inngrep i vassdragsnaturen. Nå roper han og flere andre forskere varsku: Flomsikring i elver ødelegger ofte for dyre- og plantelivet i den delen av elva som er sikret. Statens vegvesen sier til NRK at de er klar over at utbyggingen i elva ikke er optimal.

I en annen sak viser det seg at plastavfall fra landbruket altfor ofte ender opp i elver. Forskere fra Norwegian research center har undersøkt elvebunnen i 43 elver på Vestlandet. 200 kilometer elvebunn er undersøkt. Forskerne fant plast nær sagt i alle elvene.

Lyspunkt finner vi likevel. Flere vassdrag har fått nytt liv, det er mulig å reversere nær ødelagte elver. Fisk, insekt, fugler og annet dyreliv har kommet tilbake når elvene har blitt restaurert. I framtida må regulering og fysiske inngrep ikke ødelegge, men bevare liv.