Syklistene har fått til mye i Molde

Sykkelløypene ferdig: Her klipper Molde CK snora for å markere at sykkelvegene i Moldemarka er ferdigstilt.   Foto: Kjell Langmyren

Er konfliktnivået mellom fotgjengere og syklister lavt.

Leder


I forrige uke markerte sykkelklubben at etter nesten ti års arbeid er sykkelstiene i Moldemarka ferdige. Det er nå lett å sykle fra Skaret og helt til Kvam på gode grusveger. De tre siste kilometerne rundt steinbruddet ved Stokkevelta er ferdigstilt og rasteplasser er på plass. – Det har vært en lang veg hit, fortalte prosjektansvarlig, Inge Arild Hay Oterhals, i Molde CK til oss.

Det er mye sykkelglede i Moldemarka, men det har også vært det motsatte. Da terrengsyklistene for alvor inntok marka noen år etter årtusenskiftet gikk det ikke lang tid før det ble bråk: «Nå har vinterens kondomdress-terrorister skiftet ham fra ski til sykkel i Moldemarka, og forventer at fotfolket viker plass, og kommer oss vekk fra marka og til asfalten. Til orientering: skal dere sykle i marka så er det dere som skal ta hensyn til fotfolket og ikke omvendt. Så atter en gang: Skjerp dere! Fy for en oppførsel!» Slik lød det på sistesida i RB i 2007.

Striden toppet seg da i 2015 da det ble lagt stokker og steiner i sykkelløypene. I dag er det mange som sykler i marka og slik vi opplever det er konfliktnivået mellom fotgjengere og syklister lavt. Godt er det, for det er etter vår mening plass til alle grupper i marka.

Molde Cykleklubb fortjener mye ros og heder for måten det har tilrettelagt i Moldemarka i samarbeid med kommunen og grunneiere. Syklistene har ikke bare lagd løypene for seg sjøl, men også for fotgjengere – og skiløpere om vinteren.

Det har blitt mange flere syklister både i by og mark. Med elsykkelens inntog har enda flere blitt pedaltråkkere. Mens løypene har blitt ferdigstilt i marka, er det fortsatt mange steder i byen hvor det er lite tilrettelagt for syklistene. Av flere årsaker. Men framtida kan bli bedre for syklistene også i byen.

Denne uka deltar Molde kommune i «Mobilitetsuka». Europas største kampanje for miljøvennlig transport skal i Molde blant annet gjøre om Fjordgata til park på lørdag. Det blir arrangert flere sykkelturer og lagt opp til samtaler om videre utvikling for miljøvennlig transport. Det er bra at Molde deltar her.