LEDER ONSDAG 16. SEPTEMBER

Rutetilbudet er fortsatt veldig viktig

VIKTIGE FLYRUTER: Et godt rutetilbud til Oslo og Bergen er viktig for næringslivet og beredskapen i Romsdalsregionen. Foto: Oddbjørn Harnes 

Lyspunktet er at morgenrutene til Oslo nå går som normalt. For næringslivet i regionen er dette et viktig tilbud.

Leder


Koronatiden har rammet flyselskapene hardt. Flere av de store selskapene har store økonomiske utfordringer. Over hele landet meldes det om nedgang i passasjertall og reduserte rutetilbud. Kommersielle flyruter har alltid vært regulert etter etterspørsel. Samtidig har flyplassene i Norge en viktig samferdselsfunksjon som også betyr mye for beredskapen i et distrikt. Det er nå skapt usikkerhet rundt hva slags rutetilbud man vil ha etter pandemien.

Ferske tall viser at Molde lufthavn Årø ikke er noe unntak. Trafikken i august gikk ned med 59 prosent sammenliknet med i fjor. Lyspunktet er at morgenrutene nå er i gang igjen. For næringslivet i regionen er dette et svært viktig tilbud. På Årø er det også sunn konkurranse mellom SAS og Norwegian. Dette er viktig både for frekvens på avganger til Oslo, og for prisnivået. Det samme gjelder for rutene til Bergen. Næringslivet i regionen har sammen med det offentlige over tid jobbet godt for å få på plass et slikt tilbud.

Med stor sannsynlighet vil koronapandemien føre til endra reisevaner, også for næringslivet. Flytrafikken vil etter hvert stabilisere seg på et nytt, lavere nivå- Miljøeffekten av mindre reising har blitt understreket, og skal ikke underkjennes. Samtidig vil en Romsdalsregionen ha stor nytte av et godt flytilbud på Årø, også i framtida. Muligheten til å gjennomføre dagsturer til Oslo og Bergen vil, sammen med god frekvens på avganger til Gardermoen, ha svært stor betydning.

Norge er avhengig av det desentraliserte nettverket for flytrafikk. Gardermoen er et viktig knutepunkt for videre trafikk. Da det ble åpnet for flytrafikk etter koronautbruddet ble det fastsatt minimumsfrekvens for avganger til Oslo. Vi ser at flyselskapene nå har tatt et steg nærmere et normalt rutetilbud. Vi håper at erfaringene utover høsten blir gode, og at man kan nærme seg normal frekvens igjen. Da minimumstilbudet ble bekjentgjort ble det understreket at velfungerende flyruter er viktig for næringslivet og flere samfunnsfunksjoner.