LEDER TIRSDAG 25. AUGUST

Viktige sikkerhetstiltak ved badeplasser

NYTT SKILT: I sommer ble det satt opp skilt med advarsel ved badeplassen på Retiro. Kommunen har sett på sikkerheten ved de mest populære badeplassene i Molde.  Foto: Kjell Langmyren

Utplassering av livbøyer og advarsler om faremoment er viktig. Det kan redde liv.

Leder

Molde kommune iverksetter en rekke sikkerhetstiltak rundt populære badeplasser i kommunen. I sommer døde en seks år gammel gutt etter en tragisk drukningsulykke på Retiro. Hendelsen, samt rapporter om nestenulykker, er blant årsakene til at kommunen i samarbeid med flere andre etater har vurdert sikkerheten ved flere populære badeplasser.

Flere livbøyer og skilting om lokale forhold og farer er blant tiltakene som er iverksatt. På Retiro er det nå satt opp skilt som advarer om at det raskt blir brådjupt. Ved Brunvollkvartalet i sentrum er det satt opp skilt om at bading er forbudt.

I et intervju med magasinet Vi Menn sier faren til gutten som døde etter drukningsulykken at han er glad for at badeplassen nå er bedre sikret. Han viser til at små, enkle trygghetstiltak kan ha stor betydning. Det er positivt å registrere at kommunen ønsker å jobbe videre med dette.

I første omgang har de sett på tiltak på de mest populære badeplassene i sentrum. Det er allerede varslet at de vil ha en større gjennomgang av badeplasser i kommunen i løpet av 2021. Informasjon er viktig for å bevisstgjøre publikum om lokale forhold. Slike påminnelser kan ha svært stor betydning. Kommunen ønsker også å sette ut gule badebøyer som forbyr båter å bevege seg inn på Retiro.

Ved inngangen til august kunne Redningsselskapet melde om en nedgang i antall dødsfall etter drukning i Norge denne sommeren. Samtidig understreker de at enhver drukningsulykke er en for mye. Beredskap, holdningsarbeid og informasjon er viktig for å unngå ulykker.

Samhandlingsmøter mellom ulike etater, slik som det ble gjennomført i Molde, er fornuftig. Da får man opp faremomenter, og man kan lage en konkret handlingsplan for et område. Utplassering av livbøyer og merking av faremoment er spesielt viktig. Dette gjelder også risikovurdering rundt etablerte badeplasser. Det er knyttet en risiko til bading. God informasjon om lokale forhold og faresignaler man skal være oppmerksom på er svært viktig.