LEDER TORSDAG 20. AUGUST

Fleksibilitet viktig i skole og på jobb

Skolestart: Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier regjeringa skal se på reglene for fravær etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Må tilpasse seg den nye smittesituasjonen i samfunnet.

Leder

Høsten 2020 kan bli krevende for mange i samfunnet. Smitteoppblomstringen og nødvendige tiltak for å bremse den, vil helt sikkert prege mye av livet vårt.

Samtidig er hver og en av oss pliktig å følge smittevernreglene. Vi skal holde oss heime sjøl ved milde symptomer på luftvegsinfeksjon. Utover høsten vil det ganske så sikkert medføre at mange ikke kan dra på barnehage, skole eller jobb.

Vi føler stor glede over at barnehager og skoler har kunnet gjenåpne tilnærmet for fullt denne uka. Sjelden har vel så mange gledet seg til skolestart som høsten 2020. Men etter bare noen dager kommer også de venta meldingene om at barnehageavdelinger og skoleklasser må i karantene på grunn av smitte. Brått må barn være heime i stedet.

Vi tror at 2020 vil kreve fleksibilitet og tilpassa løsninger både for skole, jobb og heim. På kort varsel kan barn bli sendt rett heim i smittekarantene, det samme kan skje på arbeidsplasser. Samtidig som både voksne og barn er friske. Da må samfunnet ha en større grad av fleksibilitet enn normalt.

I vår var det mange som fikk prøve seg på heimekontor i flere måneder i strekk. Noen har fortsatt helt eller delvis heimekontor. Erfaringen var at det fungerte bedre enn fryktet, men at det både for arbeidstaker og arbeidsgivere også hadde negative sider. For dem som har og får mulighet til å bruke heimekontor vil det gi større fleksibilitet ved økt koronasmitte.

Fraværsgrensa i videregående skole er et annet eksempel på at koronasmitten vil kreve en annen fleksibilitet. Etter planen skulle fraværsgrensa tilbake til det normale i høst, men det er ingen tvil om at en slik regel nå må tilpasse seg den nye smittesituasjonen i samfunnet.

Det vi ønsker er at både barnehager, skoler og arbeidslivet skal kunne gå mest mulig som normalt i høst. For at vi skal få til det må vi ha en større fleksibilitet og mange løsningsmuligheter både i skole og jobb.