LEDER ONSDAG 19. AUGUST

Hva kan skolen gjøre med mer penger?

SKOLESTART: Denne uka er det skolestart i grunnskolen. I mange norske kommuner er budsjettsituasjonen krevende. Hvordan kan man finne rammer til en økt satsing i skolen.   Foto: Stian Lysberg Solum

Økonomi og vilje til å prioritere skolen er en utfordring i norske kommuner.

Leder


Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kom med en klar utfordring til regjeringa i samband med skolestart. Han etterlyser en tydelig satsing på skolen, og viser til at andelen ukvalifiserte lærere i grunnskolen øker. Utdanningsforbundet støtter Støres utspill, mens Høyre mener at Ap-lederen bommer både med kritikk og tall. Støre viser til at Arbeiderpartiet i sine alternative budsjett har foreslått en økt satsing på skolen.

Økonomi og vilje til å prioritere skolen er en utfordring i norske kommuner. Etter sommerferien har flere lokalaviser hatt oppslag der bekymra kommunedirektører har fortalt om pressa kommunebudsjett. I et slik landskap er det vanskelig å finne rom til løft i grunnskolen. Det krever i så fall politikere som er tydelige i ambisjonene, og som vil løfte skolen. Den krevende øvelsen er at de samme politikerne må kunne vise til hvordan kommunen skal skaffe seg et slikt handlingsrom.

Det er bekymringsfullt at diskusjonen i Molde ved skolestart handler om skolestruktur, bemanningsreduksjon og mulige innsparinger. Sjølsagt er slike prosesser nødvendig, og det er kommunedirektørens ansvar å gi tydelig beskjed. Men den store utfordringen er å balansere dette med nytenking, satsinger og ambisjoner for framtida. Det at disse diskusjonene kommer opp jevnlig, opp mot to ganger i året, kan gjøre det vanskeligere å lansere nye politiske prosjekt.

En større satsing på skolen er en viktig investering i framtida. En god skole er også et godt argument i kampen om nye innbyggere. Disse visjonene må komme fra politikerne, og de må synliggjøre hvordan de kan rydde plass til dette i en krevende tid. Rikspolitikerne bruker mye tid på å diskutere tall, tolking av lærernorm og kvalitetsmål fram og tilbake. Lokalt er dette noe enklere fordi det handler om hva man tilfører av penger, og ikke minst kvalifisert årsverk til skolene. Enhetslederne visere jevnlig til at de gjør det beste ut fra de tilgjengelige rammene. Sjelden handler diskusjonen om hva de kunne gjort dersom rammene var litt romsligere.