LEDER LØRDAG 18. JULI

Behov for ekstra ferjer hele sommeren

NORGESFERIE I ÅR: Nordmenn følger oppfordringen om å ha ferie i eget land. Da må myndighetene følge opp kapasiteten på ferjene, vegnettet og sørvistilbudene langs vegene. FOTO: eirik heen 

Ut fra mengden reisende vil det være behov for ekstraferjer hele sommeren.

Leder

Uvante mengder reisende setter hele vegnettet i Norge på prøve. Nordmenn har fulgt oppfordringene om å legge årets sommerferie i eget land, og reiser for å oppleve nye steder i det varierte og flotte landet vårt. Det var dette vi ønsket da myndighetene begynte å lempe på reiserestriksjonene: I år blir det norgesferie. Reiselivsnæringa har fått et formidabelt oppsving.

I feriefylket Møre og Romsdal merkes det at folk er på farten. Trafikken går tett på riksvegene og fylkesvegene. På flere ferjesamband er det så stor pågang at det hoper seg opp køer, g ventetida blir uvant lang. Romsdals Budstikke har snakket med næringsutøvere som forteller at næringstransport mellom for eksempel Molde og Bergen tar to timer lengre enn normalt. Det er stort behov for flere ferjeavganger.

Lørdag 18. juli setter Fjord 1 inn ei ekstra ferje på sambandet Molde-Vestnes. Ekstraferjen går åtte rundturer, og vil naturligvis bidra til at flere trafikanter kommer seg over Romsdalsfjorden. Det er positivt at Fjord 1 øker kapasiteten på dette sambandet en travel lørdag i fellesferien, men behovet for flere ferjeavganger er neppe over med dette. Ut fra mengden reisende vil det være behov for ekstraferjer hele sommeren, så lenge det er ferietid. Behovet gjelder ikke bare sambandet Molde-Vestnes, men også på andre samband, som for eksempel Eidsdal-Linge, Sølsnes-Åfarnes og Halsa-Kanestrøm.

Presset på infrastrukturen er voldsom, men den var forutsigbar. Den store mengden reisende skulle ikke komme uventet verken på ferjeselskap, Statens vegvesen, fylkeskommunen som eier av fylkesvegene, politiet eller dem som har ansvar for søppelhåndtering og reinhold på rasteplassene. De offentlige etatene har et stort ansvar for at alt fungerer. Feriegjester og yrkestrafikanter ønsker at ferden langs vegene skal gå mest mulig knirkefritt. Vi har alle et ansvar for å vise hensyn og respektere at det er mer folk og kjøretøy langs vegene denne sommeren enn vi har vært vant til. Når det åpnes for flere utenlandske gjester, er kanskje årets sommeropplevelser det som kan bli normalen i åra som kommer.