LEDER MANDAG 8. JUNI

Svenskene må levere på Raumabanen

Nytt togselskap: Det svenske selskapet SJ Norge AS tar fra 8. juni over persontrafikken på Raumabanen. Billettpriser, togsett og personale blir det samme som hos Vy.   Foto: RICHARD NERGAARD

Reisende forventer at fornyelsen blir mer enn ny logo og nye uniformer.

Leder

Mandag 8. juni overtar svenskene den eneste jernbaneforbindelsen Møre og Romsdal har. Det statseide selskapet SJ Norge AS, eid av Sveriges Järnvegar, tar over persontrafikken etter at Vy (tidligere NSB) har kjørt togene på den 114 kilometer lange strekninga fra Dombås til Åndalsnes.

Raumabanen og Dovrebanen er to av sju jernbanestrekninger der svenske SJ Norge AS vant anbudskonkurransen om å kjøre persontog. Anbudsperioden gjelder i 10,5 år framover.

I sluttfasen kjempet Vy og SJ Norge AS om å vinne toganbudet. Kvalitetsmessig var det ingen stor forskjell på de to tilbudene, men det svenske selskapet lå 27 prosent lavere i pris enn Vy. Staten betaler rundt 118 millioner kroner i året for at SJ Norge skal drive persontrafikken. Det er en langt lavere sum enn Vy har fått de siste åra.

Vi merker oss at det i all hovedsak er statseide selskap som kjemper om jernbaneanbud; som tyske Arriva, franske Keolis, kinesiske MTR, svenske SJ og norske Vy. Statlige selskap vil ha sin bit av norsk jernbanetrafikk.

Det knytter seg spenning til hvor godt jernbanetilbudet på Raumabanen vil fungere. Denne banestrekningen er avhengig av hvordan resten av jernbanenettet fungerer. Jernbane er spesiell ved at mange tog – godstog og persontog – skal dele på den samme skinnegangen. Behovet for investeringer i infrastruktur er formidabelt. Fagforeningen til lokførerne er kritisk til at togtrafikken settes ut på anbud, både fornyelsen av materiell og mangel på tog. Her må myndighetene stille klare krav.

Raumabanen spås ei god framtid med økende turisttrafikk. Det er forventninger til SJ Norge AS om å levere stabile og gode tjenester. Skal det bli mer attraktivt å benytte Raumabanen, trengs flere avganger enn dagens fire. Samtidig må togrutene tilpasses korresponderende tog både nordover til Trondheim og sørover til Oslo.

Busstilbudet her i fylket må tilpasses togavgangene og ankomstene slik at det blir sømløst å reise kollektivt. I første omgang vil togsett, togpersonell, rutetider og billettpriser være likt det Vy hadde. Reisende forventer at fornyelsen blir mer enn ny logo og nye uniformene til personalet.