LEDER FREDAG 15. MAI

Nå må banken din innfri og kutte renta

Historisk nullrente: Sentralbanksjef Øystein Olsen fortalte forrige torsdag om det historiske rentekuttet.   Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Viktig å følge med på om banken din faktisk har gitt deg hele rentekuttet.

Leder


For første gang har Norges Bank satt styringsrenta til null. Torsdag 7. mai fortalte sentralbanksjef Øystein Olsen at rentemøtet i Norges Bank endte med en beslutning som aldri tidligere har skjedd i Norge. Siden 13. mars har Norges Bank totalt satt ned styringsrenta med 1,5 prosentpoeng. Det spås nå at den vil ligge på null helt fram til 2023.

Nullrenta betyr ikke at du som boliglåner får tilbud om det samme. Det vil fortsatt koste penger å låne penger. Noe annet vil være utenkelig. Norges Bank anslår at boliglånsrenta vil ligge på rundt 1,75 prosent i åra framover. Det er ei rente som for noen år tilbake hadde vært usannsynlig.

Mange bakkunder venter nå på at boliglånet skal bli billigere. For det er store variasjoner mellom bankene i hvor mye de faktisk kutter. Derfor er det viktig for deg som boliglånskunde å følge med på om banken din faktisk har gitt deg hele rentekuttet. Etter de to forrige rentenedsettelsene har norske banker fått kritikk for at de ikke har fulgt opp med like store og raske kutt som sentralbanken.

Ved et rentekutt skal normalt husholdninger med gjeld få bedre råd. Det skal igjen medføre at vi kan forbruke mer og slik bidrar til å skape økonomisk vekst. Men nå er situasjonen ulik det tidligere tider. På grunn av koronakrisa bruker vi ikke like mye penger som før. Vi er mer heime, reiser mindre, kjøper mindre og går sjeldnere på restaurant.

Nullrente er først og fremst et signal om hvor alvorlig krisa er i norsk økonomi (og i resten av verden). Men i kombinasjon med kraftig stimulans fra oljepengene, kan rekordlave lånerenter gi gunstigere utvikling i Norge enn vi har grunn til å frykte. Lav lånerente gir større privatforbruk, som bidrar til å dempe fallet i norsk økonomi. De som er permittert eller i verste fall har mistet jobben, har større sannsynlighet for å klare å betale lånet når renta er lav. Bedrifter som sliter med stor gjeldsbyrde kan lettere overleve, mens lønnsomme bedrifter er mer villige til å investere. Men alt dette krever at bankene kutter renta.