LEDER TORSDAG 14. MAI

Derfor er vaksiner så veldig viktig

Vaksine: Helt siden koppevaksinen har vi spart utallige liv på forebyggende behandling med vaksiner.  Foto: Scanpix

Vi har i hvert fall fått se hvor viktig et sprøytestikk kan være.

Leder


En hel verden håper at det snarest mulig skal utvikles en vaksine mot Covid-19. Koronaviruset har lammet alle oss alle, nettopp på grunn av mangel på en effektiv motmedisin.

I dag kan det virke smått utrolig, men rett før koronakrisen traff oss var det mange sterke krefter som mente vaksinering var farlig og burde unngås. Også her i Norge har det vært stemmer med betydelig påvirkningskraft som har advart mot fungerende og livsviktige vaksiner.

Et av de typiske eksemplene er meslingvaksinen. Før koronautbruddet var det faktisk motstand mot vaksine en stor bekymring i mange lands helsevesen. Motstanden gjorde en nesten utryddet sjukdom farlig igjen. I USA ble plutselig oppblomstring av meslinger en stor utfordring. De siste åra har vi også sett det i Europa, ja til og med her i Norge hvor sjukdommen inntil nylig var helt utryddet.

Mens verdens øyne er rettet mot utviklinga av en vaksine mot Covid-19, har det nå blitt avdekket at bruk av medisin mot vanlige sjukdommer har stanset opp. Sjukdommer vi i Norge slipper å forholde oss til, takket være et godt vaksinasjonsprogram.

Meslinger og kikhoste, for å ta to sjukdommer som før var helt vanlig i vårt land, har langt høgere reproduksjonstall enn koronaviruset vi plages av. Den eneste som hindrer store utbrudd av slike sjukdommer er vaksiner. Vi har i hvert fall fått se hvor viktig et sprøytestikk kan være.

Vi har dessverre lenge glemt at sjukdommer våre foreldre og besteforeldre var truet av, fortsatt er en alvorlig trussel mot folkehelsa i mange utviklingsland. Nå er vaksinasjonsprogram i flere fattige land truet. Transport av vaksiner har blitt vanskelig på grunn av restriksjonene og krisereglene som er innført på grunn av koronaviruset.

I kappløpet for å finne en vaksine mot Covid-19 brukes mange års kunnskap og forskning på vaksiner. Det er også teorier om at eksisterende vaksiner kan gi en viss form for beskyttelse.