LEDER MANDAG 11. MAI

Hvem er viktigst å bruke penger på?

Digital hverdag: Finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen må sørge for at folks digitale kompetanse blir enda bedre. Utbygging av bredbånd i hele landet er en selvfølge.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nedstengingen av landet har tvunget fram nye måter å jobbe på.

Leder

Forventningene er store foran tirsdag 12. mai når regjeringen offentliggjør hvordan den økonomiske krisa i Norge skal løses. I dokumentet med det byråkratiske navnet Revidert nasjonalbudsjett skal regjeringen vise hvordan den økonomiske politikken skal gjennomføres.

For sju måneder siden sa daværende finansminister Siv Jensen om 2020-budsjettet: «Ved å holde igjen pengebruken i gode tider, motvirker vi at presset i økonomien blir for høyt». Vanligvis blir det bare små påplussinger i reviderte budsjett, men denne gangen må pengebruken forklares på nytt. Koronakrisa og kollaps i oljeprisen tvinger regjeringen til å finne fram støttetiltak som monner.

I fjor kom 50.000 flere i jobb i Norge. I vår har arbeidsledigheten økt fra 2 til over 8 prosent. Regjeringen må komme med tiltak som monner for å få flere i jobb. Én mulighet er å hjelpe bedrifter til å ta inn permitterte ansatte ved å erstatte permitteringspenger med lønnstilskudd. Forskjellen er at lønnstilskudd går via bedriften, og vil hjelpe bedriftene til å få hjula raskere i gang.

Nedstengingen av landet har tvunget fram nye måter å jobbe på. Skolene har hatt undervisning og kommunikasjon via internettet, møter er holdt fra heimekontor. Den digitale arbeidsformen har blitt den vanlige. Den digitale kompetansen må løftes videre. Kravet til regjeringen vil være at det satses enda sterkere på utbygging av bredbånd, på dekning for mobilnettet, satses mer på å øke lærernes digitale kompetanse og på å styrke utdanningen innenfor IKT.

Mange av de nære tjenestene folk får, sørger kommunene for. Svikter kommunenes økonomi, blant annet fordi det blir mindre skatteinntekter, vil det gå ut over tjenestetilbudet på områder som kultur, vedlikehold, tilskudd til frivilligheten, sosialhjelp, næringsutvikling, skole og pleie og omsorg.

Regjeringen må erstatte kommunenes tapte skatteinntekter. Fra alle næringer og sektorer vil det komme krav om statlig hjelp. Fram til Stortinget skal vedta Revidert nasjonalbudsjett i juni må vi tåle en åpen debatt om hva og hvem som er aller viktigst å bruke fellesskapets penger på, og hva som er litt mindre viktig.