LEDER TORSDAG 19. MARS

Små og mellomstore trenger også hjelp

Krise, men håp: Nå trenger vi at også de små og mellomstore bedriftene får hjelp til å overleve. Veldig mange arbeidsplasser er her. Illustrasjonsbilde: Scanpix  Foto: Jan Haas

Veldig mange norske arbeidstakere en ansatt i små bedrifter, også i vår region.

Leder


Samtlige deler av vårt samfunn er nå hardt preget av koronaviruset. Det er nesten utrolig å tenke på hvor fort hele vår tilværelser er snudd på hodet. For en uke tilbake gikk våre barn på skolen, de fleste arbeidsplasser var i full drift og det offentlige Norge hadde all sørvis tilgjengelig.

Vi er imponert av den innsatsen som nå vises på arbeidsplasser, private som offentlige, for å holde hjulene best mulig i gang. Både næringsliv, kommunale og statlige etater arbeider under forhold som ingen kunne forutse for kort tid siden.

Mange har allerede opplevd å bli permittert fra sin jobb, eller i verste fall opplevd at arbeidsplassen har blitt borte. Det er en utrolig krevende situasjon for den enkelte. Sjøl i «normale» tider er deltakelse i arbeidslivet en vesentlig del av våre liv. Når vi samtidig skal takle en enorm helsekrise er belastningen stor.

Det er riktig at Norge bruker betydelige ressurser på å holde næringslivet i gang så godt som mulig. Det er også viktig at den som brått står uten sin normale arbeidshverdag eller uten arbeidsplass får skikkelig støtte og eventuelt en ny arbeidsmulighet.

Det private næringsliv i Norge er tuftet på små og mellomstore bedrifter. Veldig mange norske arbeidstakere en ansatt i små bedrifter, også i vår region. Nå står mange slike bedrifter overfor betydelige utfordringer de nærmeste dagene og ukene. Faren er stor for at mange små -og mellomstore bedrifter uten buffer og likviditet kan få alvorlige problem i løpet av de neste månedene. Det vil være en god investering å iverksette gode og framtidsretta bransjetiltak nå. .

Greier vi å skape best mulige forhold for næringslivet, også de mindre bedriftene – før for mange får problem – vil det betale seg når vi skal komme i gang på nytt. Historien har vist at de små bedriftene betyr veldig mye i en slik situasjon som landet og verden nå opplever.