LEDER ONSDAG 18. MARS

Kulturlivet viser omstillingsevne

STRØMMEKONSERT: Romsdalsbandet Nerli There varsler strømmekonsert fra Istad denne helga. Musikere viser veg og muligheter i digitale formidling.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

I krisesituasjoner har idrett og kultur, og dugnadsånden rundt disse samfunnsområdene, spilt viktige roller.

Leder

Tiltakene for å stoppe spredning av koronaviruset rammer kultur- og idrettslivet hardt. Etter noen dager i heimen merker mange saknet etter møteplasser med kultur og idrett. Det må vi leve med. Samtidig er det kjekt å se hvordan kulturlivet raskt har omstilt seg. I løpet av de siste dagene har det blitt gjennomført en rekke konserter og arrangement digitalt. Dette er viktig arrangement som gir håp, framtidstro og nødvendige avbrekk i en for mange, krevende situasjon.

Kulturaktørene har vist omstillingsvilje. På kort tid har de tatt i bruk muligheter som ligger i digital formidling. Kulturlivet kommer til å tape store penger. Spesielt private arrangører, mindre nisjeselskap, artister og skuespillere vil bli hardt rammet.

Sommerens store festivaler er også i fare. I løpet av kort tid har mange ansatte i kulturlivet mottatt permitteringsvarsel. Sjølstendige aktører ser at regningene fort kan hope seg opp, flere frykter konkurs.

Oppslutningen om digital kulturformidling viser hvor viktig kultur er for dagliglivet til folk. Mange fikk gjennom helga konsertfølelsen når kjente og ukjente utøvere hadde direktesendinger via ulike plattformer. Det må vi huske når hverdagen vender tilbake.

Ved så støtte kulturaktørene i den tøffe fasen de nå er inne i kan man bidra til at vi har et sterkt kulturliv også i framtida. I en situasjon hvor mange av oss blir satt på prøve har kultur og idrett en samlende effekt som er verdifull for samfunnet.

I en normal situasjon er kultur og idrett arenaer for frivillig innsats og dugnadsarbeid. Denne dugnadskulturen er viktig i situasjon som nå har oppstått. Også i tidligere krisesituasjoner har idrett og kultur, og dugnadsånden rundt disse samfunnsområdene, spilt viktige roller.

Kultur er arbeidsplassen til tusenvis av mennesker. Mange jobber sjølstendig, eller i små selskap. Det er viktig at de tiltakene som nå iverksettes også fanger opp små virksomheter.