LEDER FREDAG 31. JANUAR

Må være åpne om verdidokument

UKLARE SVAR: Molde Folkehøgskole bekrefter at de har et verdidokument. De bør utdype hva dette inneholder, og hvordan det brukes ved ansettelser.   Foto: RB Arkiv

Arbeidslivet skal være åpent og inkluderende.

Leder

En ny folkehøgskole på Sjøholt setter krav om privatlivet til sine ansatte. Skolen, som er tilknyttet Indremisjonsforbundet, skal ifølge Bygdebladet kreve at ansatte skriver under på et dokument om at de plikter å holde seg til Indremisjonsforbundets verdidokument.

Spørsmål som homofili, brutte ekteskap og barn utenfor ekteskap blir ifølge avisa vurdert av arbeidsgiveren. Dette er en praksis som i dag er svært sjelden i norsk arbeidsliv, og som derfor skaper sterke reaksjoner. Ut fra det som har kommet fram i saka mener vi at skolen på Sjøholt går for langt i sine krav til sine ansatte.

Flere skoler i Nordmøre og Romsdal er tilknyttet Indremisjonen. Rektor Helge Kjøll Jr ved Molde Folkehøgskole bekrefter at skolen har et verdidokument som brukes ved ansettelse av lærere.

Rektoren vil imidlertid ikke utdype hva dette dokumentet inneholder. Samtidig gir han etter vårt syn uklare svar på om dette dokumentet er førende ved ansettelser. Det er problematisk. Molde Folkehøgskole mottar offentlig støtte. Åpenhet om et sentralt verdidokument er viktig.

Folkehøgskolene er i vekst. For mange elever kan de tilby et år med avveksling. Skolene er flinke til å tilpasse studietilbud til samtida. Samtidig opererer en stor aktør med verdidokument som skaper reaksjoner, og som kritikerne mener er i utakt med tida. For ungdom og foreldre er det viktig at skolene tydelig kommuniserer sitt verdigrunnlag. Dette gir et grunnlag for å vurdere om skolen passer.

Synet på homofili og ekteskapet er viktige samfunnsspørsmål som det er debatt rundt, og som er viktige for unge mennesker. Reaksjonene som har kommet den siste tida underbygger dette, og bør føre til en debatt i Indremisjonen. For elever og foreldre som vurderer en folkehøgskole er dette et sentralt spørsmål

Arbeidslivet skal være åpent og inkluderende. En folkehøgskole skal sjølsagt kunne ha sitt verdisyn. Like sjølsagt er det at de følger arbeidsrettslige regler, også likestillings- og diskrimineringslova. Det kan oppleves vanskelig å argumentere offentlig for et syn som meningsmotstandere opplever som «i utakt med tida». Likevel mener vi at åpenhet er det eneste riktige.