Hareide må prioritere ferjestriden

ARVET UTFORDRING: Knut Arild Hareide arver ferjesaka når han tar over som samferdselsminister. Forventningen er at statsrådene skal bidra til en løsning.   Foto: Scanpix

Ordføreropprøret i kystkommunene har brei oppslutning, også fra folkevalgte som tilhører Regjeringspartiene.

Leder

En av de største utfordringene som møter samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bråket rundt ferjetakstene. Rett før Fremskrittspartiet forlot statsrådskontorene sa tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at det var satt i gang et arbeid for å finne løsninger.

Denne problemstillingen arver nå Hareide. Han har så langt understreket at han er godt kjent med opprøret. Samtidig har han vist til at det er en kompleks sak der flere departement og forvaltningsnivå er involvert.

Ferjesaka opprører folk langs kysten. Ordføreropprøret i kystkommunene har brei oppslutning, også fra folkevalgte som tilhører regjeringspartiene. Aksjonsgruppa som er etablert i Møre og Romsdal har på kort tid vokst seg sterk.

Forventningen til den nye samferdselsministeren er at ferjetakstene går ned. Riksmedia har nå fått opp øynene for opprøret. Takstøkningen, spesielt i Møre og Romsdal, oppfattes som urettferdig. For mange er ferja eneste mulighet for å komme seg til og fra jobb. Fra vårt område gjelder dette spesielt jobbpendlere i Midsund, Aukra, Molde og Rauma.

Jon Georg Dale ble flere ganger utfordret på hvordan han ville løse ferjesaka. For Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal ble dette en vanskelig sak. Samtidig som lokale tillitsvalgte støttet aksjonsgruppene satt de med en av de ansvarlige statsrådene. Det ble en kommunikasjonsutfordring.

Kristelig Folkeparti kan nå komme i samme situasjon. Lokale tillitsvalgte ønsker en rask løsning. Kan Hareide bidra til at en løsning kommer på plass vil det gi en gevinst for partiet. På samme måte vil det være utfordrende dersom løsningen lar vente på seg, og opprøret vokser i styrke. Aksjonsgruppas tydelige melding er at statsrådene må kompensere for fylkene på riktig måte.

Bråket rundt ferjetakstene har likhetstrekk med bompengeopprøret rundt de store byene. samtidig er det noen viktige forskjeller. For folk som bor i distriktene er det færre alternativ, de må ta ferja for å komme seg til og fra.

Dette er en sak med tydelig distriktsprofil. Vil regjeringen nå løse en sak for distriktene?