LEDER MANDAG 6. JANUAR

Skal folk på bygdene ha et busstilbud?

Hvordan skal vi reise? Skal folk som bor på bygdene og utafor byene og tettstedene bestille kollektivtransport når de har behov for det, i stedet for faste busstider?   Foto: OLAV SKJEGSTAD

For å få flere til å reise kollektivt, må bussen gå når folk har behov for å reise.

Leder

Er det bare byene vi tenker på når vi snakker om å gjøre det enklere for folk å reise kollektiv? Det er brei enighet blant politikerne om å satse med på kollektivtransport, enten det handler om buss, ferje eller tog. I og rundt byene og de største tettstedene kommer kollektivsatsingen til å merkes mer og mer.

Ute i distriktene og på bygdene er derimot busstilbudet mange steder svært begrenset. I år og neste år skal fylkeskommunen spare penger, da står bussrutene der det er færrest reisende, svært utsatt til.

Målet med satsingen på kollektivtransport er både å ta bedre hensyn til miljøet, få en effektiv transportavvikling i byene og få til en sosial utjevning ved at flere skal oppleve at det er fordelaktig å ta kollektivtransport enn å benytte privatbilen.

Hvordan kollektivtilbudet til folk på bygdene skal være, er det ulike meninger om. De fleste ser at det er lite lurt å kjøre store busser med over 45 seter på strekninger der det kanskje bare er noen få passasjerer.

Flere ruter kjøres nå med minibusser med rundt 16 seter. Helt grunnleggende for å få flere til å reise kollektivt er at bussen må gå når folk har behov for å reise.

Det er positivt at det er vilje blant politikerne til å tenke nytt. I Møre og Romsdal vurderes det om man i stedet for faste bussruter kan finne en ordning med bestillingsskyss. Da kan den reisende sjøl bestemme reisetidspunktet, og turen kan utføres enten av lokale drosjer eller busselskap med mindre kjøretøy.

Slike ordninger krever at det er enkelt for brukerne å bestille transport. I Midt-Gudbrandsdal skal næringslaget teste ut en ordning med egne busstransporter til populære turistområder som Hafjell og Sjusjøen. Et spennende forsøk Birgitte Bay i Midt-Gudbrandsdal næringslag vil teste ut, er å tilby gratis kollektivtransport til alle på bygda. Hvordan gratistilbud skal finansieres, blir interessant.

Et effektivt kollektivtilbud angår ikke bare byene, men også omlandet. Bygdene og småstedene er viktige for byene. Sjøl om bygdene ikke så mange reisende som i byene, må ikke kollektivtilbudet for folk på bygdene komme nederst på tiltakslista.