LEDER TIRSDAG 31. DESEMBER

Nye kommuner gir nye muligheter

«Politikerne må forholde seg til pengene man har, ikke penger man drømmer om.»

NYTT KOMMUNENAVN: Hustadvika er en av de to nye storkommunene. Tre av fire innbyggere i vårt område tilhører fra 1. januar enten Hustadvika eller Molde.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Leder

Når klokka passerer midnatt og viser 1. januar 2020 har Romsdal fått to nye kommuner: Hustadvika kommune og Molde kommune. Hustadvika kommune, der Eide og Fræna slår seg sammen, får mer enn 13.000 innbyggere. Molde kommune, der Nesset, Midsund og dagens Molde går sammen, får 32.000 innbyggere.

Storkommunene betyr også konsentrasjon av makt og innflytelse. Tre av fire innbyggere i vår region tilhører Molde og Hustadvika. For småkommunene rundt blir det vanskeligere å få gjennomslag for synspunkt.

Når kommuner går sammen er grunntanken at det ligger styrke i å gjøre ting i lag. Kommunene er til for innbyggernes beste. Innbyggerne forventer at de skal få bedre tjenester når kommunene blir sterkere og kan gjøre seg nytte av større fagmiljø og utnytte teknologien på en publikumsvennlig og effektiv måte.

Den som tror at kommunene begir seg ut på en problemfri seilas fra 1. januar, vil raskt oppdage virkelighetsbildet. Hustadvika kommune må tømme fond når Eides underskudd på 20 millioner kroner fra 2019 og Frænas underskudd på rundt 30 millioner kroner skal betales. Eide ville ganske enkelt ikke klart seg som egen kommune stort lenger. Dagens Molde kommune har et fortrinn ved at kommunen går inn i storkommunen med rundt 100 millioner kroner på disposisjonsfond.

Det vil komme godt med. Sjøl om det høres kjedelig ut å snakke om økonomi og ressursbruk, kan ikke kommunene late som økonomi ikke betyr noe. Lokalpolitikerne må forholde seg til pengene man har, ikke penger man drømmer om. Vi tror det blir umulig både i Molde og Hustadvika å styre unna de vanskelige diskusjonene om struktur, på barnehager, på skoler, på institusjoner. Velkjente dragkamper mellom bygd og sentrum dukker opp.

Oppsida for storkommunen Molde er at byen Molde fungerer godt, med flere arbeidsplasser enn det finnes arbeidstakere i egen kommune. Det offensive næringslivet inviterer til vekst og utvikling. Hustadvika nyter godt av Molde som jobb-base, og har sjøl et framgangsrikt næringsliv.

Nyvinninger som landbasert oppdrett og bioenergiproduksjon på Harøysundet skaper optimisme. Vi ønsker begge de nye storkommunene ei god framtid.