LEDER 19. DESEMBER

De som rydder, kaster ikke plast

Strandrydding: En miljødugnad som gir synlige resultat. Her fra «Stikk Ut og plukk» på Male i Fræna. t  Foto: Privat

Vil se den umiddelbare verdien av innsatsen.

Leder

Vi har lånt tittelen fra prosjektleder Patrick Gule i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, som denne uka kunne fortelle til Romsdals Budstikke at det har blitt samlet inn store mengder søppel langs strendene på Nordvestlandet.

30 mil strandsone er ryddet og 100 tonn avfall er fjernet i en imponerende dugnadsinnsats for reinere strender og et bedre maritimt miljø. Flere tusen mennesker har deltatt, bare i vårt område.

I Norge ble problematikken om forurensing av havet først en stor nasjonal bekymring i slutten av januar 2017. Da måtte en kval som kom inn til land på Sotra avlives etter flere redningsforsøk. I magen til kvalen ble det funnet store mengder plastavfall.

Kvalens ublide skjebne utløste en spontan reaksjon langs hele kysten. Slik vil vi ikke ha det. Strandrydding ble det store i tida etter. Rett nok har det vært mange dugnader for strandrydding åra før også. Men det vi så etter januar 2017 var noe helt annet. Både enkeltmennesker, organisasjoner og næringsliv startet med strandrydding. Og dugnadsinnsatsen og ryddingen har fortsatt fram til nå.

Strandrydding langs norskekysten løser på ingen måte de enorme globale utfordringene med plast og annen forsøpling av verdenshavene. Det søppelet vi ser på strendene er bare en liten flik av problemet. Internasjonalt samarbeid, politisk vilje og en samlet verdensopinion må til for å berge våre maritime arter.

Men den som er med og rydder opp vil ha større aversjon mot å kaste plast som kan ende opp i havet. Om med lokal motstand skapes viljen til å få til en endring enten det er lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Den verdien har større kraft enn mange skeptikere vil innse.

Alle som har vandret langs en strand som nylig har blitt ryddet vil se den umiddelbare verdien av innsatsen. Derfor er dugnadsviljen for våre strender nyttig i det små og i det store bildet.