LEDER LØRDAG 14. DESEMBER

Hvert sjukehus må ha ledere på stedet

«Bryt opp en ledermodell som ikke fungerer, og gi hvert av sjukehusa egen ledelse.»

Sjukehusa trenger ledelse: Den som skal lede arbeidet ved et sjukehus, må være til stede og ha styring med pengebruken. Direktør Øyvind Bakke vil nå se på å innføre stedlig ledelse.   Foto: Bjørn Brunvoll

Bryt opp en ledermodell som ikke fungerer, og gi hvert av sjukehusa egen ledelse.

Leder

Den nye direktøren for Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, har tatt fatt på en av de mest krevende oppgavene en leder kan få. Bakke skal få orden på pengebruken i helseforetaket. Å holde styr på hvordan de 6,5 milliarder kroner Møre og Romsdal har fått, er helt avgjørende for å kunne gi folket den beste spesialisthelsetjenesten. Det handler ikke bare om å ha kraft til å bygge det nye fellessjukehuset på Hjelset, men også ivareta sjukehusbyggene i Ålesund, Volda og Kristiansund. Sjukehusa trenger å fornye utstyr slik at fagfolkene får de beste hjelpemidlene når de skal gi pasientene den beste helsehjelpen.

Klarer man ikke å holde styr på pengebruken, havner virksomheten i trøbbel, enten det gjelder en privat bedrift eller et offentlig eid helseforetak.

Direktør Bakke har en god tilnærming til det som har vært Helse Møre og Romsdals store svakhet de siste fem åra: Ledelse. Den forrige fast ansatte direktøren, Espen Remme, hadde trua på at det ville la seg gjøre å ha tversgående klinikker og dermed felles ledere for de fire sjukehusa. Ledermodellen havarerte fullstendig. Resultatet ble at Helse Møre og Romsdal gikk med enorme underskudd, hvert sjukehus drev på sin egen måte, og lojaliteten til helseforetaket var alt annet enn god. Det er derfor klokt av Øyvind Bakke å se med nye øyne på hvordan sjukehusa best kan ledes.

Stortinget sa i 2015 at sjukehusa som hovedregel skal ha stedlig ledelse. Helse Møre og Romsdal vendte den gang det døve øret til og laget sin egen lederoppbygging. Den nye direktøren har åpenbart forstått at skal man ikke skal trosse eieren når det kommer til sjukehusledelse. Skal sjukehusa ha kontroll med hvordan pengene man har til rådighet, brukes, må det være ansvarlige ledelse ved hvert sjukehus. Vårt råd til direktør Bakke: Bryt opp en ledermodell som ikke fungerer, sett sammen et team av ledere som er til stede i hverdagen ved sjukehusa, ser hvor skoen trykker og spiller på lag med ansatte som er pasientenes gode hjelpere.